Wiadomość została wysłana

FIRMA

Logo

EPC – realizacje „pod klucz”

Kogeneracje: silnikowe, turbinowe, nowoczesne kotłownie, OZE, IOS

PRZEJDŹ DO STRONY
PRZEJDŹ DO STRONY
Logo

Instalacje

usługi kompleksowych pakietów instalacyjnych

PL|EN|DE

MISJA

Naszą misją jest kompleksowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, systemów automatyki i sterowania, ochrony środowiska oraz zadań wielobranżowych w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania zapewniające naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa oraz najwyższy standard.

Prezes Zarządu
Scrolluj dalej

KIM JESTEŚMY ?

Jesteśmy spółką inżynieryjno-budowlaną, która oferuje kompleksową obsługę w obszarach energetyki, przemysłu i ochrony środowiska. Od ponad 30 lat realizujemy najbardziej ambitne projekty w energetyce i przemyśle.

Specjalizujemy się w realizacji dużych inwestycji związanych z transformacją energetyczną kraju. Jako generalny wykonawca posiadamy bogate doświadczenie w projektach „pod klucz”, budując kompleksowo nowoczesne instalacje kogeneracyjne i elektrociepłownie w oparciu o silniki, turbiny i kotły gazowe. Wdrażamy nowoczesne technologie oczyszczania spalin, odzysku i magazynowania energii, uzdatniania wody oraz budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. W fazie opracowania mamy projekty kogeneracyjne oparte o spalanie wodoru.

Spośród najlepszych w branży wyróżniają nas entuzjazm i energia w działaniu. Każde powierzone nam zadanie traktujemy jak wyzwanie, któremu staramy się sprostać, a wyznacznikami osiągnięcia tego celu są dla nas wysoka jakość usług, terminowość oraz przede wszystkim pełna satysfakcja klienta.

Scrolluj dalej

DOŚWIADCZENIE

Pełni energii i entuzjazmu od 1990 roku systematycznie rozwijamy katalog świadczonych usług oraz potencjał kadrowy i techniczny. Udało nam się zdobyć przy tym szerokie doświadczenie, ugruntowaną pozycję na rynku, a także zbudować trwałe oraz długofalowe relacje z klientami i dostawcami.

W styczniu 2015 roku otworzyliśmy we Wrocławiu drugi oddział, w którym rozwija się dziewięć działów firmy, natomiast od 2019 roku posiadamy biuro w Katowicach, gdzie zlokalizowany jest zespół Elemont econstruction specjalizujący się w instalacjach ochrony środowiska.

Naszą kadrę i proces zarządzania firmą wspieramy zintegrowanym oprogramowaniem klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i technologią 3D. Zawsze stawiamy na najlepsze rozwiązania technologiczne.

Dzięki ogromnemu know-how i eksperckiej wiedzy z wielu gałęzi przemysłu nasi inżynierowie zaprojektują, a także wdrożą innowacyjne rozwiązania również z zakresu automatyki oraz sterowania. Naszą siłę i przewagę nad konkurencją budujemy na profesjonalizmie, kwalifikacjach i doświadczeniu kadry kierowniczej oraz wspólnie wyznawanych wartościach - uczciwości, szacunku i pracy zespołowej.

Scrolluj dalej

LICZBY, KTÓRE ZA
NAMI STOJĄ

34
Lat doświadczenia
160
Osób kadry inżynierskiej
300
Pracowników budowlanych
1000
Zadowolonych klientów
7500
MW mocy
Scrolluj dalej

NAGRODY

Budujemy relacje w oparciu o przekonanie, że nasz sukces to jednocześnie sukces naszych klientów, pracowników, społeczności lokalnej i dostawców. Dlatego czujemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na otaczającą rzeczywistość.

W roku 2019 uzyskaliśmy 3 szczególne dla nas wyróżnienia, ponieważ podstawą do ich przyznania jest wzorowa kondycja finansowa firmy i dobre relacje biznesowe.

DIAMENTY FORBESA to ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość jednocześnie dbając o wysoką wiarygodność płatniczą i brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Scrolluj dalej

GAZELE BIZNESU, tytuł przyznawany przez Puls Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Załoga - Wspólny Sukces przyznawany przez Opolską Izbę Gospodarczą, podkreśla te cechy przedsiębiorstw, jakie dla firmy Elemont są fundamentem funkcjonowania: profesjonalna kadra inżynierska i kierownicza, uczciwość, szacunek oraz praca zespołowa.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2018 to wyróżnienie wystawiane na podstawie danych Bisnode Polska. Elemont otrzymuje je rokroczne jako firma o wysokiej ocenie stabilności finansowej.

CERTYFIKATY

Wierzymy, że lepiej funkcjonujący biznes to lepiej funkcjonująca rzeczywistość wokół nas. Z tego też względu w marcu 2014 roku podjęliśmy strategiczną decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001

Ponadto wspieramy naszych klientów w podejmowaniu wyzwań dla sektora energetycznego nakierowanych na zmniejszenie wpływu sektora na środowisko naturalne, zapewnienie jak najniższych kosztów wytworzenia i dostarczenia energii do odbiorcy oraz zwiększenia wydajności sieci.

Scrolluj dalej
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

ZAUFALI NAM

Scrolluj dalej
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
ATLAS WARD POLSKA Sp. z o.o.
LG Chem Poland Sp. z o.o
3M Poland Sp. z o.o.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Takeda Polska Sp. z o.o.
TAURON Polska Energia S.A.
Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.
GE Power Sp. z o.o.
EDF Polska S.A.
Zott Polska Sp. z o.o.
AKSYS Polska Sp. z o.o.
Kronospan OSB Sp. z o.o.
Polimex-Mostostal S.A.
BASF Polska Sp.z o.o.
Mostostal Warszawa S.A.
Uniwersytet Opolski
PCC Rokita S.A.
Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

PROJEKTOWANIE

Projekty przetargowe

Projekty ofertowe

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Projekty powykonawcze

Dokumentacja w technologii 2D/3D/BIM

Scrolluj dalej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I TELETECHNICZNE

Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nN

Stacje transformatorowe i rozdzielnice SN

Rozdzielnice główne nN, podrozdzielnie i mosty szynowe

Wewnętrzne linie zasilające

Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych

Instalacje siłowe, szynoprzewody

Instalacje uziemiające i odgromowe

Iluminacje budynków i oświetlenie zewnętrzne placów

Prace kontrolno-pomiarowe

Scrolluj dalej

Monitoring i telewizja przemysłowa CCTV

Instalacje telewizyjne TV i RTV

Okablowanie strukturalne LAN

System oddymiania

System alarmu pożaru SSP

Dozorowy system ostrzegania

System kontroli dostępu KD

Instalacje przeciwwłamaniowe SSWiN

Prace kontrolno-pomiarowe

SYSTEMY AUTOMATYKI
I STEROWANIA

Systemy DCS

Systemy SCADA

Sterowniki PLC

Sieci komunikacyjne

Wyspy I/O

Scrolluj dalej

Czujniki i opomiarowanie

System zarządzania budynkiem BMS

System MES

Systemy recepturowe BATCH

AUTOMATYZACJA PROCESÓW
PRZEMYSŁOWYCH

Automatyzacja procesów produkcyjnych w oparciu o systemy PLC, DCS, MES czy BATCH

Budowa maszyn i stanowisk automatycznych i półautomatycznych

Budowa stanowisk z wykorzystaniem systemów wizyjnych i laserowych

Modernizacja maszyn i stanowisk produkcyjnych

Scrolluj dalej

Integracja i programowanie robotów przemysłowych

Integracja i programowanie pojazdów autonomicznych

Wykonanie systemów wizyjnych

Systemy zarządzania energią

Montaż mechaniczny, elektryczny, prefabrykacja szaf

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI

Realizacje zadań wielobranżowych

Scrolluj dalej

NASZE
REALIZACJE

ENERGETYKA
PRZEMYSŁ
OCHRONA
ŚRODOWISKA

REALIZACJE
ENERGETYKA

BUDOWA FARMY WIATROWEJ WYSOKA W ZAKRESIE EBOP O MOCY 63 MW
Inwestor: Ingka Investments (IKEA)
Zamawiający: OX2
ZAKRES PRAC:
Roboty branży elektroenergetycznej obejmujące kompleksowe
wykonanie wyprowadzenia mocy:
 • Projekt wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza
 • Dostawa i montaż kabli WN o długości prawie 60 km
 • Układanie światłowodu wzdłuż linii WN
 • Dostawa i montaż transformatora mocy 70 MVA
 • Dostawa i montaż aparatury do kompensacji mocy biernej
 • Dostawa i montaż napowietrznej aparatury WN
 • Dostawa i montaż rozdzielnic SN
 • Dostawa i montaż rozdzielnic nN
 • Dostawa i montaż systemu URST
 • Dostawa i montaż instalacji telemechanicznych
 • Dostawa i montaż instalacji telekomunikacyjnych
 • Implementacja systemu SCADA na podstacji GPO
 • Procedury pozwolenia na użytkowanie EON, ION, FON
Roboty branży budowlanej:
 • Projekt wykonawczy oraz dokumentacja powy-konawcza
 • Budowa podstacji GPO 110/33 kV 
 • Budowa budynku technicznego 
 • Budowa stanowiska transformatora mocy
 • Fundamenty pod aparaturę wysokiego napięcia
 • Budynek na sprzęt ppoż
 • Drogi i place wewnętrzne
 • Ogrodzenie, odwodnienie, zazielenienie
KOMPLEKSOWE WYKONANIE PRAC BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ORAZ AKPIA (W TYM DCS)
Inwestor: Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.
Zamawiający: Doosan Lentjes GmbH
ZAKRES PRAC:
Roboty branży elektrycznej:
 • Projekt wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza
 • Napowietrzna stacja WN:
  • Aparatura WN
  • Roboty budowlano-konstrukcyjne
 • System telemechaniki
 • Transformator mocy 15MVA
 • Rozdzielnice SN
 • Transformatory dystrybucyjne
 • Szynoprzewody
 • Rozdzielnice główne nN: 5000A, 1250A, 2500A
 • Rozdzielnice nN elektrycznego ogrzewania rurociągów 
 • System pomiaru energii
 • System centralnej sygnalizacji
 • Układ napięć gwarantowanych
 • Skrzynki starowania lokalnego i skrzynki pośredniczące
 • Okablowanie SN
 • Okablowanie nN
 • System tras kablowych
 • Uziemienia i połączenia wyrównawcze
 • Pomiary po montażowe, rozruch „na zimno”
 • Rozruch „na gorąco”
Roboty branży AKPiA:
 • Projekt wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza
 • Prefabrykacja szaf, skrzynek i stojaków
 • Dostawa i montaż obejmująca:
  • Szafy krosowe
  • Szafy dystrybucji zasilania
  • Szafy dystrybucji sprężonego powietrza
  • System tras kablowych
  • Aparatura i wyposażenie AKPiA 
  • Ekrany wielkoformatowe
  • Wyposażenia nastawni 
 • Uruchomienia:
  • Loop testy
  • Uruchomienia „na zimo”
  • Rozruch "na gorąco”

Kompleksowa realizacja Systemu DCS, wraz zabezpie-czeniami SIL 3,  około 10 000 I/O. Wykonanie komple-tnego systemu rozliczeniowego wraz z aparaturą pomiarową. 
MODERNIZACJI GŁÓWNYCH PUNKTÓW ZASILANIA GPZ 1 I GPZ 2 WRAZ ZE STACJAMI 6/0,4 [KV/KV] ORAZ WYMIANĄ I UŁOŻENIEM NOWYCH KABLI ZASILAJĄCYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY WIELISZEW
Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE S.A.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie elektrycznym, AKPiA i teletechniki oraz budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie.
 • Wykonanie prac ogólnobudowlanych w branżach budowlanej, HVAC, sanitarnej w stacjach GPZ1 i GPZ 2. 
 • Wykonanie modernizacji w budynkach rozdzielni GPZ1 i GPZ2 w zakresie urządzeń i instalacji, w tym:
  • Dostawa i zabudowa dwóch 26-polowych rozdzielnic 6kV,
  • Wymiana mostów szynowych,
  • Wymiana dwóch transformatorów potrzeb własnych 100kVA,  
  • Wymiana dwóch rozdzielnic potrzeb własnych 400 VAC,
  • Wymiana zabezpieczeń transformatorów od strony 110kVA,
  • Wymiana rozdzielnicy potrzeb własnych 220 VDC,
  • Wymiana baterii akumulatorów 220V i 24V
  • Wymiana okablowanie obiektowego,
  • Podłączenie wszystkich kabli sygnalizacyjno-sterowniczych niezbędnych do poprawnej pracy obiektów,
  • Wymiana instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
  • Wymiana instalacji ogrzewania,
  • Wykonanie instalacji CCTV i kontroli dostępu.
 • Wykonanie remontu mis olejowych transformatorów 110kV.
 • Wykonanie linii kablowych, zasilających, sterowniczych oraz połączeń światłowodowych pomiędzy modernizowanymi obiektami.
 • Wykonanie prac ogólnobudowlanych w 7 rozdzielniach 6/0,4kV
 • Wykonanie modernizacji w budynkach rozdzielni 6/04kV T1, T3, T4, T6, T7 i pompowni ODGW, w zakresie urządzeń i instalacji, w tym:
  • Wymiana rozdzielnic 6/0,4kV, 
  • Wymiana mostów szynowych relacji transformator-rozdzielnica, 
  • Wymiana instalacji elektrycznej (oświetlenie, gniazda),
  • Wymiana układów automatyki SZR,
  • Demontaż baterii kondensatorów, 
  • Wymiana instalacji ogrzewania.
 • Wykonanie nowej aplikacji SCADA dla wszystkich nowych rozdzielnic/instalacji elektroenergetycznych w wersji redundantnej z możliwością sterowania (w architekturze serwer-klient). Włączenie nowej aplikacji SCADA do aplikacji istniejącej.
 • Wykonanie prób i pomiarów nowych i zmodernizowanych obiektów, urządzeń, kabli i instalacji.
 • Wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej.
BUDOWA KOTŁOWNI SZCZYTOWEJ W EC ŻERAŃ
Inwestor: PGNiG Termika S.A.
Zamawiający: PeBeKa S.A.
ZAKRES PRAC:
Prace Elektryczne obejmujący:
 • Modernizacje 5 pół rozdzielnicy RSN 6,3kV
 • Dostawa i montaż transformatorów 
 • 6,3/0,4kV 2500kVA
 • Dostawa i montaż transformatorów 6,3/0,4kV 630kVA
 • Dostawa i montaż rozdzielnic obiektowych 0,4kV
 • Dostawa i montaż opraw oświetlenia terenu w technologii LED - sterowane zdalnie
 • Wykonanie okablowania urządzeń technologicznych
 • Dostawa i montaż UPS AC/DC wraz z wpięciem do systemu SAN-DIR
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacja oświetlenia podstawowego
 • Instalacja oświetlania awaryjnego
 • Instalacja siłowa 230/400V
Instalacje Teletechniczne obejmujące:
 • Wykonanie projektu wykonawczego instalacji telewizji dozorowej CCTV
 • Wykonanie projektu wykonawczego instalacji kontroli dostępu SKD i LSKD
 • Wykonanie projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • Wykonanie projektu wykonawczego instalacji telefonicznego
 • Wykonanie projektów wykonawczych instalacji rozgłaszania i nagłośnienia
 • Dostawa i montaż elementów instalacji SSP
 • Dostawa rozdzielnicy oraz okablowanie instalacji HVAC
 • Dostawa i montaż elementów instalacji telewizji dozorowej CCTV
 • Dostawa i montaż elementów instalacji kontroli dostępu SKD i LSKD
 • Dostawa i montaż elementów instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • Dostawa i montaż elementów instalacji telefonicznego
 • Dostawa i montaż elementów instalacji rozgłaszania i nagłośnienia
BUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ W-38 NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Inwestor: PCC ROKITA S.A.
ZAKRES PRAC:
 • Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień ze służbami PCC Rokita S.A. dotyczących realizacji prac oraz organizacji i planowanych wyłączeń sieci zakładowej, niezbędnych dla realizacji Inwestycji oraz z PKP w zakresie zabezpieczenia torów kolejowych konstrukcją odciążającą z wiązek szyn typu szwajcarskiego, 
 • Budowa budynku nowej stacji elektroenergetycznej W-38, wnętrzowej dwupoziomowej,
 • Wykonanie prac branży elektrycznej w zakresie dostawy, montażu oraz uruchomienia:
  •  dwa transformatory 6/0,4kV suche 2500 kVA
  • Szynoprzewody 4000A
  • Linie kablowe 6kV i 0,4kV przebiegające między innymi na terenie zamkniętym PKP oraz pod drogami wojewódzką i krajową po za terenem PCC Rokita
  • Rozdzielnica średniego napięcia dwusekcyjna dwusystemowa, 19-polowa, - Rozdzielnica RGnn
  • Akumulatorownia 220VDC dwusekcyjna , bateria akumulatorów 300Ah każda, 106 ogniw, - Rozdzielnica potrzeb własnych RPW, wyposażona w układ SZR, analizatory parametrów sieci
  • Rozdzielnica prądu stałego RPS, wyposażona w system DC-test do kontroli rezystancji izolacji obwodów prądu stałego
  • Rozdzielnice obiektowe i złącza kablowe
  • Szafy licznikowe, telemechanika i rejestratory zakłóceń
  • Instalacja oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  • Instalacja odgromowa&
 • Wykonanie prac branży teletechnicznej w zakresie dostawy, montażu oraz uruchomienia:
 • Wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej
BUDOWA BLOKÓW NR 5 I 6 W ELEKTROWNI OPOLE
Inwestor: PGE GiEK S.A.
Zamawiający: ALSTOM Power Sp. z o.o., POLIMEX Mostostal Sp. z o.o., MOSTOSTAL Warszawa Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie infrastruktury elektrycznej oraz teletechnicznej na potrzeby placu budowy
 • Serwis i obsługa placu budowy oraz sprawowanie funkcji głównego energetyka dla bloków 5 i 6
 • Kompleksowa realizacja układu zasilania IOS 1-4
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Projekt infrastruktury zasilania placu budowy bloków 5 i 6
 • Inwentaryzacja oraz przekładki kabli w rejonie nawęglania i odpopielania
 • Projekt wykonawczy części elektrycznej układu nawęglania
 • Wykonanie instalacji ogólnych we wszystkich obiektach
 • Dostawa rozdzielnic nN
 • Wykonanie tras kablowych
 • Linie kablowe SN nN
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siłowa
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacja IT
 • Projekty wykonawcze
BUDOWA BLOKU 450MW W ELEKTROWNI TURÓW
Inwestor: PGE GiEK S.A.
Zamawiający: Budimex S.A. – Tecnicas Reunidas S.A.
ZAKRES PRAC:
 • Dostawa kompletnego wyposażenia dla systemów oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego, awaryjnego wraz z pełnym asortymentem elektrotechnicznym.
 • Dostawa i prefabrykacja skrzynek pośredniczących, skrzynek pomiarowych w tym w wykonaniu ATEX (~450 szt.) na potrzeby Systemu Automatyki Kotła.
PRACE MODERNIZACYJNE W ELEKTROWNI RYBNIK
Inwestor: EDF Rybnik S.A.
Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne, AKPiA i teletechniczne
 • Linie kablowe SN i nN
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 • System sygnalizacji pożaru
 • System sterowania i wizualizacji
 • Zabezpieczenie ppoż. transformatorów blokowych
BUDOWA BLOKU PAROWO-GAZOWEGO W EC GORZÓW
Inwestor: PGE GiEK S.A.
Zamawiający: SIEMENS Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Wykonanie tras kablowych
 • Linie kablowe nN
 • Pomiary i rozruchy
BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH TYPU GPZ, PZ DLA TAURON DYSTRYBUCJA
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A
Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A.
ZAKRES PRAC:
 • Stacja transformatorowa GPZ w Mietkowie k. Wrocławia Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa układu zasilania w R-122 w Bielanach Wrocławskich
 • Stacja transformatorowa PZ na terenie ZOO we Wrocławiu
 • Stacja transformatorowa PZ w Rachowie k. Wrocławia
 • Stacja transformatorowa SN wraz z układem zasilającym Elektrownię Wodną w Janowicach
EC ŻERAŃ
Inwestor: PeBeKa S.A.
Zamawiający: PGNiG TERMIKA
ZAKRES PRAC:
 • Modernizacja rozdzielnic nn
 • Modernizacja rozdzielnic SN
 • Dostawa, posadowienie i podłączenie rozdzielnic nN
 • Dostawa, posadowienie i montaż transformatorów wraz z obudowami
 • Dostawa, posadowienie i montaż UPS wraz z wpięciem do systemu SAN-DIR
 • Wykonanie instalacji gniazd remontowych
 • Wykonanie instalacji uziemień wewnętrznych
 • Wykonanie instalacji odgromowej
 • Okablowanie całości obiektu
Wykonanie instalacji oświetlenia:
 • Podstawowego
 • Awaryjnego wysokiego ryzyka
 • Awaryjnego ewakuacyjnego
 • Zewnętrznego

 • Rozładownie i posadowienie urządzeń:
 • 15 przemienników częstotliwości
 • Szafy systemowej Econtrol
 
UKŁADY AUTOMATYKI, STEROWANIA I OPOMIAROWANIA DLA BLOKÓW 5 I 6 W EL. OPOLE
Inwestor: PGE GiEK S.A.
Zamawiający: GE Power Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie instalacji AKPiA dla budynku kotłowni bloków nr 5 i 6 w El. Opole
 • Zaprojektowanie, dostawa i instalacja systemu typu Dynamic Machine Management (DMM) składającego się z ~900 pomiarów temperatury
 • Projekt wykonawczy systemu automatyki
 • Dobór, dostawa i montaż: pomiarów lokalnych, czujników i przetworników temperatury, pomiarów ciśnienia i poziomu oraz przetworników prędkości i przepływu
 • Prefabrykacja szaf systemu/IT
 • Prefabrykacja skrzynek pośredniczących
 • Dostawa i instalacja: kabli sterowniczych, kabli zasilających, gniazd 400V, tras kablowych, E-Stopów
 • Prefabrykacja szaf systemu
 • Prefabrykacja skrzynek pośredniczących
 • Uruchomienie
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Szkolenie personelu
 • System sterowania AKPiA dla układu odpopielania odżużlania i sprężonego powietrza dla bloków nr 5 i 6 w E. Opole
 • Projekt wykonawczy systemu automatyki
 • Oprogramowanie systemu PLC (SIEMENS S7-400H)
 • Opracowanie systemu sterowania i wizualizacji
 • Dostawa i uruchomienie 4 stacji SCADA (WinCC)
 • Opracowanie sekwencji sterowania
 • Prefabrykacja szaf systemu
 • Prefabrykacja skrzynek pośredniczących
 • Prace montażowe oraz kontrolno-pomiarowe
 • Uruchomienie, rozruch, optymalizacja
 • Konfiguracja sieci PROFIBUS, MODBUS, Profi-NET
 • Integracja z systemem DCS blok
STACJA UZDATNIANIA WODY W ELEKTROWNI OPOLE
Inwestor: PGE GiEK S.A.
Zamawiający: PGE GiEK S.A.
ZAKRES PRAC:
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy
 • Rozdzielnica SN 34 polowa
 • Układ EAZ
 • 14 transformatorów mocy
 • Przekształtnikowe układy zasilania
 • Linie kablowe SN i nN
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacje obiektowe (siłowe, technologiczne, AKPiA, oświetlenia i gniazd)
 • System sygnalizacji pożaru
 • System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu
 • Telewizja przemysłowa CCTV
 • Instalacje IT
BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN W PGE GIEK S.A.
Budowa instalacji odsiarczania spalin w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórka budynku rozdzielni elektrycznej.

Inwestor: ZEDO S.A.
Zamawiający: Polimex Energetyka
ZAKRES PRAC:
 • ułożenie kabli SN z rozdzielni OE do transformatorów 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
 • dostawa i montaż transformatorów o mocy 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
 • dostawa i montaż dwusekcyjnej rozdzielni nn BFA 3200A
 • montaż tras kablowych w budynku odsiarczania
 • montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku odsiarczania
 • rozprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych w budynku odsiarczania
 • wykonanie instalacji ogrzewania urządzeń technologicznych oraz rurociągów na estakadzie
 • instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych budynku technologicznego
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych estakady rozbudowa systemu ECONTROL
MODERNIZACJA KOTŁOWNI W ELEKTROCIEPŁOWNI PĄTNÓW
Inwestor: ZE PAK S.A.
Zamawiający: ZE PAK S.A./ SBB ENERGY S.A.
ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Wykonanie tras kablowych
 • Instalacje oświetlenia
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Pomiary i rozruchy

REALIZACJE
PRZEMYSŁ

PAKIET ROBÓT ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH I AUTOMATYKI W RAMACH BUDOWY, ROZBUDOWY ORAZ MODERNIZACJI ZAKŁADU BEIERSDORF MANUFACTURING POZNAŃ SP. Z O.O.
Inwestor: Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o.
Zamawiający: Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
Zakres prac elektrycznych obejmujący:
 • Projekty warsztatowe
 • Dostawa i montaż rozdzielnic SN, transformatorów dystrybucyjnych, szynoprzewodów oraz rozdzielnic głównych nN
 • Dostawa i montaż agregatów zasilania rezerwowego
 • Dostawa i montaż rozdzielnic oddziałowych
 • Dostawa i montaż systemu tras kablowych i okablowania SN i nN
 • Dostawa i montaż oświetlenia podstawowego
 • Dostawa i montaż oświetlenia awaryjnego
 • Dostawa i montaż falowników i UPS’ów
 • Dostawa i montaż osprzętu
Zakres prac teletechnicznych obejmujący:
 • Projekty warsztatowe
 • Dostawa i montaż systemu SSP
 • Dostawa i montaż systemu gaszenia gazem
 • Dostawa i montaż KD
 • Dostawa i montaż detekcji gazów
 • Dostawa i montaż systemu CCTV
 • Dostawa i montaż systemu SSWiN
Zakres automatyki BMS:
 • Projekt powykonawczy
 • Dostawa i montaż rozdzielnic automatyki BMS i HVAC
 • Dostawa i montaż aparatury pomiarowej systemu wentylacji i klimatyzacji
 • Oprogramowanie systemów HVAC zgodnie z normami zamawiającego
 • Integracja systemów obiektowych oraz procesowych (SSP, Kotłownia, Sprężarkowania, Woda Lodowa, systemie DALI i itp.) z systemem BMS
 • Monitoring wraz z analizą zużycia mediów (energia elektryczna, woda, ciepło).
 • Realizacja sterowania klimakonwektorami
 • Wizualizacja na panelach w HMI, 
 • Wykonanie systemu wizualizacji BMS 
PAKIET ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I AKPIA: BUDOWA BUDYNKU CENTRALNEGO, LABORATORIUM ORAZ UZBROJENIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH ZAKŁADU PRODUKCJI KOMPONENTÓW BATERII
Inwestor: Johnson Matthey Battery Systems
Zamawiający: PM Group
ZAKRES PRAC:
Kompleksowa realizacja infrastruktury elektrycznej w budynku technicznym, laboratorium oraz terenach zewnętrznych, oraz prac branży AKPiA w budynku produkcyjnym oraz technicznym, w tym:
 • Prace projektowe (projekty wykonawcze i warsztatowe)
 • Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych
 • Dostawa i montaż rozdzielnic głównych i obiektowych
 • Dostawa i montaż tras kablowych
 • Dostawa i montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Dostawa i montaż przemienników częstotliwości
 • Dostawa i montaż baterii kondensatorów
 • Dostawa i montaż zasilaczy awaryjnych UPS
 • Kompleksowe wykonanie instalacji AKPiA sterowania i monitorowania części procesowej obiektu
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 3M CLEAN ROOM CAM 2.0
Inwestor: 3M Wrocław Sp. z o.o.
Zamawiający: BART Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
Wykonanie Instalacji Elektrycznych w zakresie:
 • Projekt budowlany, wykonawczy
 • Demontaże
 • Dostawa i montaż nowych oraz rozbudowa rozdzielnic niskiego napięcia
 • Trasy kablowe, 
 • Kable i trasy pożarowe (systemy certyfikowane),
 • Osprzęt elektroinstalacyjny do clean room, 
 • Okablowanie,
 • Instalacja oświetlenia podstawowego (w wykonaniu specjalnym) i awaryjnego,
 • Instalacja uziemień, połączeń wyrównawczych oraz odgromowa,
 • Pomiary pomontażowe,
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Całość prac prowadzona na czynnym obiekcie, bez przerw w pracy produkcyjnej zakładu
Wykonanie Instalacji Teletechnicznych w zakresie:
 • System sygnalizacji pożaru SSP
 • System kontroli dostępu KD
 • System telewizji przemysłowej CCTV 
 • System okablowania strukturalnego LAN 
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH GTHR
Inwestor: Guotai Huarong Poland Sp. z o.o.
Zamawiający: INPLAG Sp. z o.o. / ATLAS WARD POLSKA Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
Wykonanie Instalacji Elektrycznych w zakresie:
 • Wykonanie Projektu Budowlanego Zamiennego
 • Opracowanie Projektu Wykonawczego
 • Dostawa, ułożenie oraz podłączenie kabli SN,
 • Montaż rozdzielnicy RSN,
 • Montaż transformatorów TR1 i TR2 2500kVA,
 • Montaż szynoprzewodów,
 • Montaż rozdzielnic RGnN,
 • Dostawa oraz montaż BK,
 • Montaż rozdzielnic oddziałowych,
 • Dostawa oraz montaż UPSów 
 • Dostawa i montaż tras kablowych,
 • Dostawa, ułożenie oraz podłączenie kabli nN,
 • Dostawa i montaż opraw oświetleniowych podstawowych i awaryjnych, w tym opraw Ex,
 • Wykonanie instalacji w terenie zewnętrznym
 • Wykonanie instalacji odgromowej,
 • Wykonanie pomiarów pomontażowych,
 • Sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonanie Instalacji Teletechnicznych w zakresie:
 • Opracowanie Projektu Wykonawczego,
 • Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SSP,
 • Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego LAN,
 • Wykonanie instalacji kontroli dostępu KD,
 • Wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV, w tym kamery Ex
 • Wykonanie instalacji detekcji gazów chemicznych,
 • Wykonanie pomiarów pomontażowych,
 • Sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.
BUDOWA INSTALACJI KWASU AZOTOWEGO I NEUTRALIZACJI
Inwestor: ANWIL S.A.
Zamawiający: Thyssenkrupp Industrial Solutions AG.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie prac montażowych dla branży elektrycznej
 • Wykonanie prac montażowych z zakresu pomiarów i automatyki
 • Wykonanie instalacji teletechnicznych, CCTV, SAP
 • Dostawa elementów pomocniczych
 • Dostawa drugorzędowych tras kablowych
 • Wykonanie pomiarów po montażowych
 • Wykonanie loop checków
 • Udział w uruchomieniu
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI SUCHYCH PRZEKĄSEK O BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY Z LINIĄ K4 – WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH.
Inwestor: UMA investments Sp. z o.o.
Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
Wykonanie Instalacji Elektrycznych w zakresie:
 • Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych
 • Dostawa oraz montaż rozdzielnic oddziałowych
 • Fostawa, ułożenie oraz podłączenie kabli zasilających WLZ
 • Wykonanie instalacji siły oraz gniazd wtykowych
 • Dostawa oraz montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego z monitoringiem opraw
 • Dostawa oraz montaż tras kablowych
 • Dostawa oraz montaż instalacji uziemiającej i odgromowej
 • Dostawa oraz montaż kanalizacji kablowej w terenie zewnętrznym,
 • Wykonanie instalacji oświetlenia terenu
 • Obsługa zaplecza i placu budowy
 • Wykonanie pomiarów pomontażowych
 
Wykonanie Instalacji Teletechnicznych w zakresie:
 • Projektu Wykonawczego instalacji teletechnicznych
 • Instalacji SSP
 • Instalacji sieci LAN
 • Instalacji KD
 • Instalacji CCTV
 • Instalacja detekcji gazów
 • Wykonanie pomiarów pomontażowych
 
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor: Starion Poland Sp. z o. o.
Zamawiający: PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie przyłącza linią kablową SN
 • Zabudowę stacji transformatorowej o mocy 3150 kVA
 • Dostawę wraz z montażem głównych rozdzielnic niskiego napięcia
 • Wykonanie tras kablowych
 • Wykonanie linii zasilających WLZ
 • Instalację gniazd i oświetlenia
 • Wykonanie instalacji SSP na części istniejącej oraz projektowanej zakładu
 • Rozbudowa oświetlenia w terenie zewnętrznym
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA FABRYKI YAGI POLAND FACTORY W ŻAROWIE
Inwestor: YAGI POLAND FACTORY sp. z o.o.
Zamawiający: TAKENAKA EUROPE GmbH
ZAKRES PRAC:
Roboty elektryczne część biurowo-socjalna:
 • dostawa i montaż rozdzielnicy TSz i TB
 • dostawa i montaż opraw oświetlenia podstawowego wraz z okablowaniem
 • dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego wraz z okablowaniem
 • dostawę i montaż tras kablowych
 • dostawa i montaż gniazd wtykowych wraz z okablowaniem
 • dostawę i montaż instalacji odgromowej
 
BUDOWA FABRYKI BATERII DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH DLA LG CHEM ETAP 1
Inwestor: LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Dostawa i montaż tras kablowych
 • Dostawa i montaż kabli
 • Dostawa i montaż rozdzielnic oddziałowych
 • Dostawa i montaż instalacji oświetlenia
 • Dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych
 • Dostawa i montaż instalacji uziemiającej i odgromowej
 • Dostawa i montaż oświetlenia awaryjnego wraz z baterią centralną
BUDOWA FABRYKI BATERII DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH DLA LG CHEM ETAP 2
Inwestor: LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Dostawa i montaż tras kablowych
 • Dostawa i montaż kabli
 • Dostawa i montaż rozdzielnic oddziałowych
 • Dostawa i montaż instalacji oświetlenia podstawowego
 • Dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych
 • Dostawa i montaż instalacji uziemiającej i odgromowej
 • Dostawa i montaż instalacji LAN
 • Dostawa i montaż instalacji nagłośnienia
ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO BASF W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Inwestor: BASF Sp. z o.o.
Zamawiający: Mostostal Zabrze S.A.
ZAKRES PRAC:
Instalacje elektryczne:
 • Zasilanie linii technologicznych
 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 
CENTRUM KOMPETENCYJNO-ROZWOJOWE BSH ŁÓDŹ
Inwestor: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Stacja transformatorowa
 • Kompleksowe instalacje elektryczne, obejmujące m.in.:
 • Trasy kablowe
 • WLZ-ty
 • RGnN i rozdzielnice obiektowe
 • System PMS
 • Sieci zewnętrzne
 • Instalacja siłowa 230V/400V
 • Instalacja odgromowa
 • Układ zasilania rezerwowego
 • Pomiary i rozruch
 • System BMS
 • Oprogramowanie systemu PLC
 • Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf systemu wraz z panelami operatorskimi
 • Integracja z centralami wentylacyjnymi
 • Monitoring i sterowanie agregatu chłodu
 • Monitoring i sterowanie węzła cieplnego
 • Sterowanie pracą VAV’ów
 • Sterownia pracą klimakonwektorów
 • Monitoring klimatyzacji precyzyjnej
 • Wykonanie opomiarowania dla pomieszczeń: temperatura, wilgotność, stężenie CO2
 • Dostawa i uruchomienie komponentów magistrali KNX
 • Monitoring liczników mediów poprzez systemem Power Manager
 • Integracja z systemem SSP
 • Dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego sterowanego poprzez protokół DALI
 • Konfiguracja sieci ModBus RTU, MP-Bus, KNX, DALI i ModBus IP
 • Montaż okablowania
 • Wykonanie tras kablowych
 • Uruchomienie, rozruch, optymalizacja
BUDOWA FABRYK 3M WE WROCŁAWIU
Inwestor: 3M Polska Sp. z o.o.
Zamawiający: 3M Polska Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Zakład produkcyjny AD2
 • Zakład produkcyjny IATD2 - FIREBIRD
 • Zakład produkcyjny 3M PSD
 • Zakład produkcyjny 3M AD1
 • 3M Aerospace & Aircraft Maintenance Division (AAMD)
 • 3M Industrial Adhesives and Tapes Division (IATD)
 • Zakład 3M Viscoplast
 • Zakład produkcyjny 3M OH&S
BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DLA GATES POLSKA
Inwestor: Gates Polska Sp. z o.o.
Zamawiający: Kajima Poland Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Prace projektowe
 • Przebudowa sieci w zakresie linii SN oraz kanalizacji IT
 • Modernizacja i rozbudowa istniejącej rozdzielnicy SN
 • Rozdzielnica SN, dwusekcyjna RGnn 4000A, Transformatory 2500kVA, most kablowy nN
 • Rozdzielnice potrzeb własnych, kompensacja mocy biernej, układy pomiarowe
 • Szynoprzewody dystrybucyjne
 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Przepusty p.poż
 • Rozdzielnice nN
 • Instalacja siły i gniazd wtyczkowych
 • Instalacja oświetleniowa zewnętrznego oraz wewnętrznego typu LED (wraz z systemem czujników obecności, sterowaniem DALI) wraz z oprawami awaryjnymi, kierunkowymi
 • Trasy kablowe
 • Instalacja odgromowa, wyrównawcza i uziemienia
 • Instalacja LAN, system kontroli dostępu, instalacja CCTV, system SSP
 • Badania i pomiary
SEMPERTRANS BEŁCHATÓW
ETAP 1 Inwestor: Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. Zamawiający: Adamietz Sp. z o.o. ETAP 2 Inwestor: Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. Zamawiający: Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.

ZAKRES PRAC:
ETAP 1:
Instalacje elektryczne dostawa i montaż:
 • transformatora 2000 kVA 15/0,4 kV Al./Al
 • szynoprzewodu 3200 A Al. pomiędzy transformatorem a rozdz. RGnn
 • rozdz. głównej RGNN
 • rozdzielnic oddziałowych nn
 • baterii kondensatorów 400 kVAr z dławikami 7%
 • centralnej baterii dla budynku 4 i 6a
 • sprzętu BHP
 • Ups-a
 • tras kablowych cynkowanych
 • opraw oświetlenia podstawowego
 • opraw oświetlenia awaryjnego
 
 
 • zestawów gniazd remontowych
 • systemu PMS
 • instalacji odgromowej
 • instalacji ekwipotencjalnej
 • instalacji uziemienia
 • Instalacje elektryczne zewnętrzne – demontaż oraz dostawa i montaż:
 • demontaż istniejących linii kablowych ŚN i NN
 • oświetlenia zewnętrznego w technologii LED
 • Wykonanie sieci strukturalnej
 • Wykonanie instalacji SAP
ETAP 2
Okablowanie technologii:
 • Dostawa i montaż tras kablowych
 • Dostawa i ułożenie kabli nn oraz sterowniczych wraz z podłączeniem,
 • Montaż szaf rozdzielczych, szafek krosowych, skrzynek sterowniczych, wyłączników remontowych, kaset sygnalizacyjnych, sygnalizatorów, wyłączników bezpieczeństwa itp.,
 • Pomiary pomontażowe,
 • Dokumentacja powykonawcza,
 • Udział w rozruchach
 
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ MIKSERÓW W ZAKŁADZIE COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING
Inwestor: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o.
Zamawiający: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe
 • Wykonanie instalacji tryskaczowych
 • Wykonanie instalacji wody lodowej
 • Wykonanie kanalizacji procesowej podposadzkowej
 • Wykonanie kanalizacji procesowej
 • Wykonanie instalacji wentylacji
 • Wykonanie instalacji elektrycznych
 • Wykonanie instalacji teletechnicznych
ROZBUDOWA ZAKŁADU PCC ROKITA W BRZEGU DOLNYM
Inwestor: PCC Rokita S.A.
Zamawiający: PCC Rokita S.A.
ZAKRES PRAC:
 • Rozbudowa bazy magazynowej podchlorynu sodu ? obiekt U26B
 • Instalacje elektryczne i AKPiA:

 • Zasilania agregatu chłodniczego, pomp
 • Wykonanie ogrzewania rurociągu wody
 • Instalacja oświetlenia
 • Instalacja odgromowa i uziemiająca
 • Przebudowy szaf zasilających
 • Trasy kablowe
 • Montaż elementów pomiarowych
 • Przebudowa szafy sterowniczej
 • Doprowadzenie kabli sygnalizacyjnych oraz sprężonego powietrza do napędów zaworów automatycznych
 • Pomiary, testy, uruchomienie instalacji
 • Dokumentacja powykonawcza (w tym EPLAN Electric)
 • Zamiany w systemie PSC7
BUDOWA CENTRUM INNOWACJI I SKALOWANIA PROCESÓW W BRZEGU DOLNYM
BUDOWA CENTRUM INNOWACJI i SKALOWANIA PROCESÓW SKŁADAJĄCA SIĘ Z BUDYNKU LABORATORIUM I HALI SKALOWANIA ORAZ BUDYNKU MAGAZYNU I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

Inwestor: PCC Rokita Spółka Akcyjna
Zamawiający: PCC Rokita Spółka Akcyjna
ZAKRES PRAC:
 • Przebudowa linii nN i SN pomiędzy budynkami K-1 i F-3
 • Budowa lini kablowej SN i sterowniczej nN pomiędzy budynkami G-7 i F-16
 • Instalacja uziemienia budynku F-16 i F-18
 • Budowa linii kablowej TT
 • Instalacje TT we wnętrzach
 • Oświetlenie uliczne
WYKONANIE KOMPLEKSU PRODUKCYJNEGO DLA CTP
Inwestor: CTP Alpha Poland Sp z o.o.
Zamawiający: CTP Invest Sp z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Projekt wykonawczy
 • Linie kablowe SN i nN
 • Stacja transformatorowa 15/0,4 [kV] Ps=2500 [kVA]
 • Rozdzielnica główna 0,4 [kV]
 • Rozdzielnice obiektowe 0,4 [kV]
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 • Zasilanie instalacji technologicznych
 • Instalacja okablowania strukturalnego
BUDOWA FABRYKI TAKEDA PHARMA W ŁYSZKOWICACH
Inwestor: TAKEDA PHARMA Sp. z o.o.
Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacje w pomieszczeniach typu „clean room”
 • Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Instalacje siły i gniazd wtykowych
 • Instalacje zasilające i okablowanie linii technologicznych
 • Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych
 • Dostawa i montaż systemów bezpieczeństwa „ALARM CZŁOWIEK W KOMORZE”
II ETAP ROZBUDOWY ZAKŁADU MUBEA AUTOMOTIVE
Inwestor: Mubea Automotive Poland Sp. z o.o
Zamawiający: Mubea Automotive Poland Sp. z o.o
ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje teletechniczne
 • Prace konstrukcyjno-budowlane
ROZBUDOWA FABRYKI 3M PSD 6A WE WROCŁAWIU
Inwestor: 3M Polska Sp. z o.o.
Zamawiający: M+W Central Europe Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie zasilania placu budowy wraz z utrzymywaniem zaplecza i obsługą budowy
 • Przekładka linii średniego napięcia wraz z zapewnieniem działania podstawowych urządzeń podczas wyłączeń zakładu
 • Opracowanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej dla robót objętym pakietem instalacji elektrycznych
 • Wykonanie tras kablowych
 • Wykonanie kompletnych przejść ppoż
 • Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy SN o nowe pole transformatorowe, dostawa i montaż transformatorów 2000kVA szt.2
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia
 • Dostawa i montaż rozdzielnic obiektowych
 • Dostawa i montaż mostów szynowych oraz szynoprzewodów
 • Wykonanie kompletnego okablowania – wlz, instalacja siły oświetlenia i gniazd
 • Wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej LED ( wraz z systemem czujników obecności, natężenia oświetlenia, sterowaniem DALI) z oprawami awaryjnymi oraz ewakuacyjnymi
 • Dostawa i montaż osprzętu instalacji oświetleniowej
 • Dostawa i montaż gniazd i wypustów elektrycznych
 • Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Wykonanie instalacji LAN, kontroli dostępu KD, instalacji CCTV, instalacji SSP
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
ROZBUDOWA BUDYNKU NR 3 – FAZA 5B OBIEKTU 3M WE WROCŁAWIU
Inwestor: 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.
Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej
 • Wykonanie kanalizacji kablowej oraz kablami SN
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy SN
 • Dostawa i montaż transformatora 2000kVA wraz z połączeniem szynowym pomiędzy rozdzielnicą RGnN In 3200A
 • Dostawa i montaż rozdzielnic i podrozdzielnic nN
 • Dostawa i montaż BK
 • Wykonanie tras kablowych
 • Wykonanie kompletnych przejść p-poż
 • Wykonanie kompletnego okablowania – wlz, instalacja siły oświetlenia, gniazd wtyczkowych oraz okablowanie oświetlenia
 • Wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej LED ( wraz z czujnikami obecności, natężenia oświetlenia, sterowaniem DALI), dostawa oraz montaż centralnej baterii wraz z oprawami awaryjnymi oraz ewakuacyjnymi
 • Dostawa i montaż osprzętu instalacji oświetleniowej
 • Dostawa i montaż gniazd i wypustów elektrycznych
 • Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Rozbudowa sieci zewnętrznych
 • Wykonanie instalacji LAN, kontroli dostępu KD, instalacji CCTV, instalacji SSP
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ W PCC ROKITA S.A.
Inwestor: PCC Rokita S.A.
Zamawiający: PCC Rokita S.A.
ZAKRES PRAC:
 • Modernizacja istniejącej rozdzielnicy średniego napięcia
 • Wykonanie wykopów oraz przycisków pod drogami na czynnym obiekcie produkcji chemicznej
 • Wykonanie zasilania nowej stacji transformatorowej
 • Dostawa i montaż kompletnej stacji transformatorowej
 • Dostawa i montaż 12 polowej rozdzielnicy SN
 • Dostawa i montaż 2szt transformatorów 2500kVA
 • Wykonanie szczelnych przepustów systemowych przy wejściach do budynków
 • Dostawa i montaż szynoprzewodów 4000A (2kpl)
 • Dostawa i montaż rozdzielnic RG38 (7 polowa), RPWS, R110DC, RS1 oraz tablic licznikowych
 • Wykonanie telemechaniki nowej stacji transformatorowej
 • Wykonanie instalacji SAP (wraz z wpięciem do istniejącego systemu)
 • Wykonanie kompletnych przejść p-poż
 • Wykonanie kompletnej instalacji uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Wykonanie okablowania niskiego napięcia (przepięcie istniejących urządzeń do nowej stacji trafo)
 • Wykonanie okablowania sygnalizacyjne i sterujące
 • Wykonanie okablowania światłowodowe
 • Prace ogólnobudowlane
 • Obsługa geodezyjna
 • Parametryzacja oraz uruchomienie rozdzielnic SN oraz nn
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
BUDYNEK FORM PŁYNNYCH W TAKEDA PHARMA ŁYSZKOWICE
Inwestor: TAKEDA PHARMA Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie kompletnego systemu BMS w formule zaprojektuj wybuduj
 • Projekt wykonawczy systemu BMS wraz z HVAC
 • Oprogramowanie systemu PLC
 • Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf systemowych
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf zasilająco-sterowniczych central wentylacyjnych
 • Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych dla central wentylacyjnych (czujniki temperatury, czujnik wilgotności, siłowniki przepustnic, presostaty, termostaty, falowniki)
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf śluz z autonomicznym sterownikami PLC
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnic strefowych
 • Dostawa i montaż urządzeń obiektowych takich jak: czujniki temperatury, czujnik wilgotności, presostaty, termostaty, czujniki różnicy ciśnienia, multisensor pomieszczeniowy
 • Sterowanie pracą VAV’ów
 • Monitoring liczników mediów
 • Montaż okablowania
 • Wykonanie tras kablowych
 • Konfiguracja sieci ProfiNET, Profibus, MP-Bus i ModBus IP
 • Uruchomienie, rozruch, optymalizacja
 • Wykonanie instalacji elektrycznych
 • Dostawa i montaż rozdzielnic
 • Dobudowa dodatkowych pól do istniejących rozdzielnic (na czynnym zakładzie)
 • Oświetlenie podstawowe
 • Oświetlenie awaryjne wraz z centralną baterią
 • Okablowanie
 • Instalacja uziemiająca i odgromowa
 • Trasy kablowe
 • Pomiary elektryczne
ROZBUDOWA FABRYKI BASF O KOPERNIK PROJEKT
Inwestor: BASF Polska Sp. z o.o.
Zamawiający: W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k.
ZAKRES PRAC:
 • projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych (RGnN, RnN, okablowanie, oświetlenie, instalacje ogólne, pomiary)
 • kompleksowe wykonanie instalacji teletechnicznych (CCTV, KD, SAP, LAN)
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W ITAC WE WROCŁAWIU
Inwestor: 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.
Zamawiający: M+W Central Europe Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie projektów: budowlany, wykonawczy oraz dokumentacji powykonawczej
 • Modernizacja i dobudowa pól w istniejącej rozdzielnicy średniego napięcia
 • Wykonanie zasilania kablami SN
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy Sn
 • Dostawa i montaż transformatora 1000kVA wraz z połączeniem szynowym pomiędzy rozdzielnicą RGnN
 • Dostawa i montaż rozdzielnic i podrozdzielnic niskiego napięcia
 • Wykonanie tras kablowych
 • Wykonanie kompletnych przejść p-poż
 • Wykonanie kompletnego okablowania – wlz, instalacja siły oświetlenia, gniazd wtyczkowych oraz okablowanie oświetlenia
 • Wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej LED ( wraz z czujnikami obecności, natężenia oświetlenia, sterowaniem DALI) z oprawami awaryjnymi oraz ewakuacyjnymi
 • Dostawa i montaż osprzętu instalacji oświetleniowej
 • Dostawa i montaż gniazd i wypustów elektrycznych
 • Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Wykonanie instalacji LAN, kontroli dostępu KD, instalacji CCTV, instalacji SSP
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
MODERNIZACJA FABRYKI ZOTT W OPOLU I RACIBORZU
Inwestor: ZOTT Polska Sp. z o.o.
Zamawiający: ZOTT Polska Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Linie kablowe SN i nN
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 • System sygnalizacji pożaru
 • Zasilanie instalacji technologicznych
 • Instalacja okablowania strukturalnego
FABRYKA NESTLÉ PURINA PETCARE W NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA
Inwestor: NESTLE POLSKA S.A.
Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie instalacji uziemiającej, odgromowej oraz połączeń wyrównawczych
 • Gruntowna przebudowa sieci zewnętrznych wraz z obiektami i infrastrukturą w związku z rozbudową zakładu
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OPOLU – SUSZARNIA OSADÓW
Inwestor: WiK Opole
Zamawiający: SENN Technologie Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i AKPiA
 • Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz powykonawczej
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy SN
 • Montaż transformatorów i szynoprzewodów
 • Instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych
 • Instalację siły i oświetlenia
 • Linie kablowe SN i nN
 • Kompletna instalacja AKPiA
 • Oprogramowanie PLC
 • Układy soft-start do sterowania zdalnego
 • Przygotowanie wizualizacji SCADA

REALIZACJE
OCHRONA ŚRODOWISKA

BUDOWA BLOKU GAZOWEGO W OPARCIU O TURBINĘ GAZOWĄ Z WODNYM KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W PGE EC S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA W KIELCACH ORAZ UMOWA SERWISOWA DLA TURBINY GAZOWEJ – 8MWe I 12,5 MWt
Funkcja: Generalny Wykonawca

Inwestor: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce
Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A.
ZAKRES PRAC:
Przedsięwzięcie w swym zakresem obejmuje kompleksową budowę obiektu energetycznego w formule „pod klucz”, w tym: 
 • Zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji nowej elektrociepłowni gazowej w oparciu o turbinę gazową Kawasaki
 • Turbozespół gazowy o mocy 8 Mwe
 • Kocioł odzysknicowy o mocy 12 MWt
 • Instalację elektryczną z wyprowadzeniem mocy 110kV
 • Instalację gazową wraz ze stacją przygotowania gazu
 • Instalacje wyprowadzenia mocy cieplnej 
 • Instalacje pomocnicze
 • Umowa serwisowa (LTSA) turbiny gazowej na okres 5 lat
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU ENERGETYCZNEGO WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI SKŁADAJĄCEGO SiĘ Z DWÓCH AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH, TRZECH KOTŁÓW GAZOWYCH WODNYCH ORAZ INSTALACJI I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
Funkcja: Generalny Wykonawca

Inwestor: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.
Zamawiający: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
Przedsięwzięcie swym zakresem obejmie kompleksową budowę obiektu energetycznego, w tym: zaprojektowanie,  budowę, uruchomienie  i  przekazanie do eksploatacji nowej elektro-ciepłowni gazowej.

Spośród najważniejszych zakresów prac należy wymienić:
 • 2x Agregaty Kogeneracyjne o łącznej 
 • mocy 8,8 MWe / 8 Mwt
 • 3x Kotły Gazowe wodne o łącznej 
 • mocy 8,1 MWt
 • Pompownię wody ciepłowniczej
 • Stację uzdatniania wody
 • Instalację elektryczną z wyprowadzeniem mocy
 • Instalację gazową wraz ze stacją przygotowania gazu
 • Instalacje pomocnicze
BUDOWA ŹRÓDŁA WYSOKOSPRAWNEJ KOGENRACJI W OPOLU – 8MWe, 7,8MWt
Inwestor: ECO Kogeneracja sp. z o.o.
Zamawiający: ECO Kogeneracja sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie zamiennego projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawozdań
 • Wykonanie prac ziemnych, fundamentowych oraz budowa budynku elektrycznego i budynku pompowni
 • Wykonanie układu wyprowadzenia ciepła z jednostek kogeneracyjnych 
 • Montaż przyłącza gazowego dla jednostek kogeneracyjnych
 • Dostawa i montaż instalacji odprowadzenia spalin
 •  Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielni i rozdzielnic SN i nN
 • Wykonanie układu wyprowadzenia mocy elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych w tym budowa linii kablowej linii kablowej SN15kV (3,2 km)
 • Dostawa, montaż i uruchomienie trzech silników kogeneracyjnych w zabudowie kontenerowej zasilanych gazem ziemnym
 • Zagospodarowanie terenu
 • Rozruch instalacji, szkolenie obsługi
 • Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej
 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie
 • Serwis gwarancyjny
BUDOWA FARM FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ O ŁĄCZNEJ MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 6,7 MWp
Inwestor: Quadran Polska sp. z o.o.
Zamawiający: Quadran Polska sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Prace projektowe w zakresie opracowania i uzgodnienia zamiennych projektów budowlanych wraz z analizą produktywności, a następnie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami z ZE
 • Dostawa i montaż wolnostojących konstrukcji wsporczych przystosowanych dla modułów PV dwustronnych o dużej mocy (duże rozmiary modułu) – konstrukcja kafarowana
 • Montaż modułów PV – moduły dwustronne (bifacial) w technologii halfcut o mocy znacznie przekraczającej 400Wp
 • Dostawa i montaż inwerterów fotowoltaicznych (stringowych) o mocy przekraczającej 100kW  oraz maksymalnym napięciu po stronie DC na poziomie 1500V
 • Dostawa i posadowienie kontenerowych stacji transformatorowych SN o mocy 1MVA w każdym z projektów
 • Wykonanie kompleksowego okablowania po stronie AC oraz DC
 • Dostawa oraz zabudowa systemu monitoringu pogody
 • Wykonanie dla każdej z fam przyłącza elektroenergetycznego SN wraz z liniami elektroenergetycznymi do miejsca przyłączenia
 • Opracowanie planu testów, instrukcji układów regulacji oraz instrukcji współpracy ruchowej
 • Rozruch elektrowni w tym ruch próbny
 • Wykonanie zjazdów, dróg dojazdowych oraz dróg wewnętrznych objętych PB
 • Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem z OSD instrukcji ruchu elektrowni
 • Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
BUDOWA KOGENERACJI BRZESZCZE 5,7MW
Inwestor: Grupa Tauron Dystrybucja Serwis S.A.
Zamawiający: Zakład Górniczy Brzeszcze - Tauron Wydobycie S.A.
ZAKRES PRAC:
 • Kompleksowe prace budowlano-montażowe związane z zabudową i podłączeniem w media zasilające dostarczone jednostki kogeneracyjne 2x 2,7 MW
 • Wyprowadzenie ciepła z jednostek kogeneracyjnych i dostawa zasilania w gaz
 • Budowa gazociągów gazu nisko- i średnio-ciśnieniowych o długości 2,5 km, CO i WOD-KAN
 • Wyprowadzenie mocy z jednostek kogeneracyjnych i doprowadzenie linii kablowych SN (2,7 km), budowie rozdzielni i rozdzielnic SN i nN
ROZBUDOWA EC SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH O WYSOKOSPRAWNY BLOK KOGENERACYJNY OPARTY NA SILNIKACH GAZOWYCH
Inwestor: Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Zamawiający: Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie zamiennego projektu budowlanego, projektu podstawowego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawozdań
 • Wykonanie na terenie budowy niezbędnych przekładek istniejących instalacji
 • Wykonanie prac ziemnych, fundamentowych oraz budynku technologicznego
 • Dostawa, montaż i uruchomienie silników kogeneracyjnych zasilanych gazem
 • Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i układów technologicznych
 • Dostawa, montaż, częściowa modernizacja  i uruchomienie układów zasilania i sterownia 
 • Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej
 • Zagospodarowanie terenu
 • Rozruch instalacji
 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie
 • Serwis gwarancyjny
WYKONANIA W SYSTEMIE POD KLUCZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z SUSZARNIA OSADÓW
Inwestor: WiK Opole Sp. z o.o.
Zamawiający: WTE WASSERTECHNIK Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
Wykonania w systemie pod klucz oczyszczalni ścieków wraz z suszarnia osadów dla branży dla branży:
 • Elektrycznej
 • Automatyki
 • Teletechniki
 • Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu. Jest to kluczowe zadanie do uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji opolskiej i zakłada:
 • remont, rozbudowę i modernizację istniejących obiektów wraz z wymianą urządzeń,
 • budowę nowych oraz likwidację wysłużonych obiektów,
 • budowę nowoczesnego systemu monitoringu i sterowania pracą oczyszczalni.
 • W ramach modernizacji będziemy również wykonywać układ kogeneracyjny zasilany biomasa lub gazem ziemnym o łącznej mocy 2300 kWe i 2300kW cieplnej.
WYKONANIE INSTALACJI: ODPYLAJĄCEJ, ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN W PABIANICACH
Inwestor: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Pozwolenie środowiskowe, projekt budowlany, projekty technologiczne, projekty wykonawcze, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia decyzje administracyjne
 • Prace budowlane, demontaż istniejącej infrastruktury, budowa instalacji
 • Dostawa instalacji odazotowania niekatalitycznego dla dwóch kotłów obejmującą metody pierwotne i wtórne redukcji tlenków azotu
 • Dostawa instalacji odsiarczania technologią półsuchą dla redukcji tlenków siarki i związków kwaśnych
 • Dostawa wysokowydajnych odpylaczy – dwóch filtrów workowych
 • Instalacje pomocnicze: instalacja sprężonego powietrza, zbiorniki magazynowe wapna i produktu poreakcyjnego, transport pneumatyczny produktu, ciągły monitoring spalin, wentylatory wyciągowe, wentylatory wspomagające, nowe kanały spalin,
 • Automatyka i sterowanie instalacją,
 • Zasilanie elektryczne z dostawą nowych transformatorów,
 • Rozruch i Próby Odbiorowe Instalacji Oczyszczania Spalin,
 • Szkolenie załogi Zamawiającego,
 • Instrukcja eksploatacji, DTR oraz instrukcje stanowiskowe
 • Usługi serwisowe Instalacji Oczyszczania Spalin w Okresie Gwarancji
ZABUDOWA KLAP SZCZELNYCH OBEJŚCIOWYCH DLA IOS BLOKÓW 1-4 W ELEKTROWNI OPOLE
W roku 2019 rusza kolejny duży projekt jakim jest Zabudowa klap szczelnych obejściowych dla IOS bloków 1-4 Elektrowni Opole. Jest to wspaniała okazja by jeszcze bardziej zaznaczyć naszą obecność na Elektrowni tym razem podczas prac modernizacyjnych na “starych” blokach elektrowni. Ten potężny projekt przewidziany jest na lata 2019-2022 a związany jest z Dyrektywą Unii Europejskiej BAT – dotycząca Ochrony Środowiska.

ZAKRES PRAC:
 • Demontaż istniejących klap kanałów spalin
 • Montaż nowych klap kanałów spalin
 • pokrycie kanałów spalin powłoką chemoodporną
 • Wykonanie nowej izolacji termicznej
 • Demontaż instalacji elektrycznych i automatyki związanych z zasilaniem i sterowaniem klapami oraz układów pomocniczych (powietrza uszczelniającego)
 • Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i automatyki oraz pozostałych prac modernizacyjnych niezbędnych do uruchomienia nowych klap (dostawa nowego układu powietrza uszczelniającego i sterującego)
 • Wszelkie pozostałe prace konstrukcyjne i budowlane wymagane do przeprowadzenia prac montażowych i demontażowych
 • Rozruch
BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN W PGE GIEK S.A.
Budowa instalacji odsiarczania spalin w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórka budynku rozdzielni elektrycznej.

Inwestor: ZEDO S.A.
Zamawiający: Polimex Energetyka
ZAKRES PRAC:
 • ułożenie kabli SN z rozdzielni OE do transformatorów 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
 • dostawa i montaż transformatorów o mocy 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
 • dostawa i montaż dwusekcyjnej rozdzielni nn BFA 3200A
 • montaż tras kablowych w budynku odsiarczania
 • montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku odsiarczania
 • rozprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych w budynku odsiarczania
 • wykonanie instalacji ogrzewania urządzeń technologicznych oraz rurociągów na estakadzie
 • instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych budynku technologicznego
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych estakady rozbudowa systemu ECONTROL
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OPOLU – SUSZARNIA OSADÓW
Inwestor: WiK Opole
Zamawiający: SENN Technologie Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i AKPiA
 • Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz powykonawczej
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy SN
 • Montaż transformatorów i szynoprzewodów
 • Instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych
 • Instalację siły i oświetlenia
 • Linie kablowe SN i nN
 • Kompletna instalacja AKPiA
 • Oprogramowanie PLC
 • Układy soft-start do sterowania zdalnego
 • Przygotowanie wizualizacji SCADA

AKTUALNOŚCI

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII VR ORAZ BIM PRZY REALIZACJI INWESTYCJI GUK II W OPOLU
Zawsze staramy się być o krok przed konkurencją, dlatego nasi klienci jako jedni z pierwszych mogą przekonać się na własne oczy, jak to jest zwiedzać gotową inwestycję od środka, kiedy jej budowa dopiero się rozpoczęła. A wszystko to dzięki oferowanym przez nas nowoczesnym technologiom VR oraz oraz metodyce BIM.

Jako członek Klastra BIM nieustannie pracujemy nad sposobami, które zrewolucjonizują i jednocześnie ułatwią prowadzenie skomplikowanych i długotrwałych inwestycji na wszystkich etapach: od projektowania, przez realizację, aż po uruchomienie i zarządzanie obiektem. Jedną z naszych najnowszych inwestycji, które realizujemy w pełni przy wykorzystaniu BIM jest budowa wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla ECO Kogeneracja.

✔ układ dostarczy 8 MW mocy elektrycznej i 8 MW mocy cieplnej
✔ koszt inwestycji wyniesie 82 mln zł brutto
✔ w ramach inwestycji wybudowany zostanie także nowy punkt odbioru energii elektrycznej tzw. GPO
✔ uruchomienie zostało zaplanowane na czerwiec 2025 roku.

Obejrzyj wideo, aby zobaczyć, jak nasi pracownicy różnych działów wykorzystują omawianą technologię w swojej codziennej pracy przy realizacji tej inwestycji.
https://www.youtube.com/watch?v=C1YSsZ-H2Ls
 
ELEMONT Z DIAMENTAMI FORBESA PO RAZ SZÓSTY!
Ogromny zaszczyt, ale też duma i satysfakcja. To nasze emocje po tym, jak już po raz 6. zostaliśmy nagrodzeni prestiżowymi 💎 Diamentami Forbesa 💎  
 
Diamenty Forbesa to jeden z najważniejszych polskich rankingów gospodarczych, a nasza regularna obecność w nim potwierdza, że nasi Klienci doceniają to, o co walczymy każdego dnia, czyli nowoczesne rozwiązania, optymalizację czasu i kosztów oraz możliwie najwyższą jakość obsługi.
 
Informacje o nas znajdziecie w zestawieniu firm z województwa opolskiego w kategorii firm z przychodami od 50 do 250 mln.

Zachęcamy również do przeczytania obszernego wywiadu na temat branży i jej przyszłości, budowania marki i inwestowania w rozwój ludzi oraz technologii.
 
👉 https://www.forbes.pl/diamenty/wizytowki/2024/elemont/fgendhl
 
ELEMONT SPONSOREM DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ ODRA OPOLE
Z dumą możemy ogłosić, że zostaliśmy sponsorem drużyny piłki nożnej Odra Opole. Jesteśmy niezwykle podekscytowani tą współpracą i dumni z tego, że możemy wspierać tak ambitny zespół w osiąganiu kolejnych sukcesów. Cele na najbliższy rok to ukończenie budowy zupełnie nowego i bardzo nowoczesnego stadionu miejskiego w Opolu i oczywiście awans do  Ekstraklasy. Oba cele bardzo ambitne, ale całkowicie zgodne z naszą filozofią #mierzwysoko.

To dla nas szczególnie ważne, że możemy zasilać energią do działania i wygrywania drużynę, która wywodzi się z tego samego miasta, co podkreślaliśmy w każdym udzielonym wywiadzie do mediów:

"Firma Elemont już od ponad 30 lat funkcjonuje na terenie ziemi opolskiej, z którą jesteśmy związani od początku naszego istnienia. Zależy nam na rozwoju tego regionu, który realizujemy m.in. poprzez sponsorowanie Odry Opole jako wizytówki miasta. Cieszymy się z tego, że możemy wesprzeć nasze Miasto i nasz Klub. Chcemy zaszczepić w Odrze nasz gen sukcesu. Trzymamy mocno kciuki za wyniki!"

Kibicujcie z nami!
BUDOWA LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z GPO DLA FARMY WIATROWEJ O MOCY 62,5 MW W WYSOKIEJ
To była nasza ostatnia ukończona w 2023 roku realizacja. Wykonaliśmy ją na zamówienie Inwestora OX2. Naszym zadaniem było wybudowanie podziemnej linii wysokiego napięcia wraz ze stacją GPO i wyposażeniem.
 • nasze prace trwały 10 miesięcy
 • pierwszą MWh wygenerowaliśmy jeszcze w 2023 roku zgodnie z oczekiwaniami inwestora i krokami milowymi
 • długość linii wysokiego napięcia wyniosła prawie 20 kilometrów
Ponadto byliśmy odpowiedzialni za dostarczenie i wyposażenie stacji w niezbędny sprzęt, podłączenia, uruchomienia i testy. Na koniec wykonaliśmy prace porządkowe i wykończeniowe. O szczegółach inwestycji dowiecie się z filmu opublikowanego na naszym kanale: https://www.youtube.com/watch?v=KvzUEWMBZeo 
UROCZYSTE URUCHOMIENIE GAZOWEGO UKŁADU KOGENERACJI W OPOLU
20.09.2023 w obecności mediów i Prezydenta Opola oficjalnie uruchomiliśmy wysokosprawny układ kogeneracji, tzw. GUK I. Elemont w kooperacji ze spółką Econstruction zawiązał konsorcjum z KWE AB Energy Polska i jako generalny wykonawca, a także lider konsorcjum od samego początku braliśmy pełną odpowiedzialność za powodzenie projektu. A nie było łatwo, ponieważ realizacja przypadła na bardzo trudny okres, czyli czas pandemii i wojny na Ukrainie. Ale dzięki naszej determinacji ukończyliśmy projekt warty ponad 35 mln złotych i podpisaliśmy z inwestorem kolejną umowę na realizację bliźniaczej inwestycji na sąsiedniej działce.

Parametry układu to 8 MW mocy elektrycznej i 7,8 MW mocy cieplnej.

Ukończenie inwestycji GUK II zaplanowane jest na czerwiec 2025 roku.
NOWY KONTRAKT NA ROZBUDOWĘ SIECI KOGENERACYJNEJ W OPOLU
Przy wsparciu spółki Econstruction zawiązaliśmy z Ferox Energy Systems Sp. z o.o. konsorcjum, którego jesteśmy liderem. Jako generalny wykonawca zrealizujemy największy kontrakt w grupie ECO Kogeneracja i drugi największy w historii grupy ECO S.A.

Rozbudowa sieci kogeneracyjnej będzie polegała na wybudowniu GUK II, czyli drugiego układu kogeneracji gazowej opartej o 3 agregaty firmy Jenbacher, model JMS616GS, każdy o mocy 2,7 MW.
 • cały układ dostarczy 8 MW mocy elektrycznej i 8 MW mocy cieplnej
 • koszt inwestycji wyniesie 82 mln zł brutto
 • w ramach inwestycji wybudowany zostanie także nowy punkt odbioru energii elektrycznej tzw. GPO
 • uruchomienie zostało zaplanowane na czerwiec 2025 roku.
Dzięki nowemu układowi zostanie ograniczona moc kotłów węglowych w opolskiej elektrociepłowni, co jest kolejnym etapem trwającego w systemach spółki ECO procesu dekarbonizacji.
Wykorzystanie kogeneracji umożliwia produkcję energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej paliwa gazowego. Dzięki temu znacząco zostanie ograniczony wpływ na środowisko naturalne i poprawi się także bezpieczeństwo ciągłości dostawy energii cieplnej do miejskiego systemu ciepłowniczego w Opolu.

Poza ekologicznym podejściem, sukcesywnie rozwijamy także nowoczesne narzędzia współpracy z inwestorami, partnerami oraz podwykonawcami. Dlatego też projekt GUK II zostanie w pełni zrealizowany w oparciu o metodologię modelowania informacji o budynku, tzw. BIM. Dzięki niej możemy jeszcze skuteczniej zarządzać całą pulą informacji w trakcie realizacji projektu – od projektowania, przez proces budowy, aż po rozruchy i odbiór całej inwestycji.
UKOŃCZYLIŚMY KOLEJNY ETAP INWESTYCJI W KIELECKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI
Miło nam poinformować, że ukończyliśmy kolejny etap inwestycji w kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła S.A. polegający na montażu turbozespołu gazowego z wodnym kotłem odzysknicowym.

Garść danych dotyczących zamontowanych urządzeń:
 • nominalna moc elektryczna turbozespołu wynosi ~7 MWe
 • moc cieplna kotła w wodzie sieciowej to ~12 MWt
Przed nami kolejne etapy, czyli zakończenie montażu 40-metrowego komina o wadze około 33 ton, a także finalizacja prac fundamentowych, budowa ciągów komunikacyjnych oraz montaże technologiczne wraz ze stacją przygotowania gazu.

Dla przypomnienia: jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH. Dostarczamy i serwisujemy urządzenia do wysokosprawnych systemów kogeneracyjnych o mocy od 1,8 do 34 MWe dla pojedynczego turbozespołu. Nasza pełna oferta znajduje się tutaj.

Film z realizacji powyższego etapu obejrzysz pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=3VXUoacTcSA
#NIESAMĄPRACĄ CZŁOWIEK ŻYJE
To jedno z haseł, którym staramy kierować się w naszych zespołach. Chcemy i lubimy angażować się w słusznych sprawach i robimy to chętnie zarówno w pracy jak i poza nią. Co się u nas działo w ostatnich tygodniach?

1️⃣ 24.06 wspieraliśmy Bieg Seniora we Wrocławiu, bo w zdrowym ciele, zdrowy duch.

2️⃣ 19.07 odwiedziliśmy Tenisowy Klub Sportowy Easy Tennis w Mysłowicach, gdzie przekazaliśmy młodym adeptom tenisa koszulki oraz gadżety poprawiające bezpieczeństwo na drodze. Relację z tego wydarzenia obejrzysz na naszym instagramie: https://www.instagram.com/reel/CvAil0RpFn6/

3️⃣ 26.07 przekazaliśmy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci kilkanaście kilogramów nakrętek. Dochód z tej akcji wspiera budżet fundacji, aby pomagać najbardziej potrzebującym dzieciom. Nagranie ze spotkania dostępne jest tutaj: https://www.instagram.com/reel/CvOpJYNgzU2/

Na tym nie koniec, bo mamy już plan na kolejne działania!
DOSTAWA I ODBIÓR TECHNICZNY TURBINY GAZOWEJ KAWASAKI GPB80D
Obecnie zostanie ona zainstalowana w obudowę kontenerową i dostarczona do oddziału #PGE EC oddział w Kielcach celem zabudowy przez Elemont.

Elemont S.A. jako Generalny Wykonawca, wybuduje dla kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła układ kogeneracyjny składający się z turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 8 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt. W ramach inwestycji wybudowana zostanie instalacja niezbędna do wyprowadzenia mocy cieplnej, elektrycznej, budowy przyłączy oraz pozostałej infrastruktury koniecznej do funkcjonowania Instalacji. Inwestycja powstanie na niezagospodarowanym terenie należącym do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła S.A., obok budowanej kotłowni gazowej, która składać się będzie z pięciu kotłów wodnych o łącznej mocy 160 MW.

Elemont i Econstruction jest autoryzowanym partnerem firmy Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH dzięki czemu posiada dostęp do pełnej gamy nowoczesnych turbin gazowych japońskiego potentata Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Zapraszamy wszystkich chętnych do bliższego zapoznania się z naszą ofertą turbin gazowych Kawasaki https://econstruction.pl/oferta/turbiny-gazowe

🌎 ecOnstruction 💚 Działamy dla lepszego klimatu! 🌲
DZIEŃ KOBIET W ELEMONT
🌹❤️ W Dzień Kobiet chcemy Wam, drogie Panie, szczególnie, podziękować za to, że wspólnie możemy tworzyć wyjątkową energię w Elemont S.A. ⚡

Życzymy Wam ogromu sukcesów (nie tylko tych zawodowych), rozwoju i spełnienia.

Dziękujemy, że jesteście z nami ❤️

🌼 Wszystkiego najlepszego w dniu Waszego Święta! 🌷

💐❤️🎁🌷🌹💐🌷🌹💐🌷🌹🎁❤️
XX MINISYMPOZJUM SKN CZYSTE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
W Elemont S.A. jesteśmy przekonani, że współpraca przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami naukowymi jest kluczowa i istotna dla obu stron. 🤝

W związku z tym, że nawiązanie takiej relacji przynosi wiele korzyści, bardzo się cieszymy, że udało nam się rozpocząć działalność z kolejną grupą zaangażowanych ludzi, którzy wychodzą poza standardowe ramy działania i chcą robić coś więcej.

W miniony czwartek mieliśmy okazję wziąć udział w XX MiniSympozjum SKN Czyste Technologie Energetyczne (CTE) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska. Przedstawiane prezentacje dotyczyły wyników badań Projektów Naukowych w programie Project Based Learning (PBL), których zagadnienia skupiały się na nowoczesnych technologiach energetycznych, w tym odnawialnych źródłach energii. Tematyka ta w pełni wpisuje się w profil działalności i rozwoju Elemont.

Gratulujemy wszystkim prelegentom świetnych wystąpień.

Dziękujemy Oliwia Baszczeńska i Kamil Niesporek za tak miłe przyjęcie i pomoc w organizacji naszego wystąpienia. 👍

Jesteśmy gotowi i już czekamy na kolejne wspólne wydarzenia..
WARSZTATY ELEMONT Z ZARZĄDZANIEM LUDŹMI DLA KADRY KIEROWNICZEJ
Za nami pierwszy warsztat w nowym roku w Elemont S.A.!

W miniony piątek część naszej kadry kierowniczej intensywnie pracowała nad kluczowymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem ludźmi.
Wymiana doświadczeń, świeże spojrzenie, nowe pomysły to tylko część benefitów wynikających z takich spotkań.
Bardzo się cieszymy, że tak cennych i wartościowych ludzi mamy wokół siebie.
Panowie, dziękujemy za Waszą obecność i za wkład merytoryczny, który możemy teraz przekuć na konkretne działania, bo jak wszyscy wiemy energia w działaniu to coś na czym znamy się najlepiej.
 
ZASILAMY TWOJĄ POMYŚLNOŚĆ W 2023 ROKU
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam wielu radosnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. Niech ten czas przepełniony będzie radością i ciepłem oraz wyjątkową atmosferą.
🎁🎄 🎁 🎄 🎁 🎅

A w Nowym Roku dużo zdrowia, szczęścia i samych sukcesów w sferze prywatnej i zawodowej oraz nieustającej energii w działaniu ⚡️

Zespół Elemont S.A.
EnergiaWDziałaniu
🎄❤
SZLACHETNA PACZKA 2022
Elemont chcemy pomagać! 🎁

Wierzymy, że wspólnymi siłami, możemy wiele zdziałać i uczynić czyjś świat łatwiejszym i lepszym. Kolejny sukces SZLACHETNA PACZKA - wszystkie 15 482 Rodziny mają swoich Darczyńców.
Dlatego pracownicy Elemont i #ecOnstruction stworzyli Szlachetną Paczkę dla jednej z rodzin, która znalazła się w potrzebie. 💙💚

W miniony Weekend Cudów paczka trafiła w ich ręce. Dziękujemy bardzo za Wasze wsparcie i zaangażowanie włożone w jej przygotowanie oraz Waszą dobra energię.

Razem możemy więcej! 👭🎁👬🎁👫🎁
PREZENTY DLA NAJMŁODSZYCH OD MIKOŁAJA W ELEMONT
🎄🎅🏻 Ho, ho, ho, ho, ho! … Święty Mikołaj rozdawał paczuszki w naszej firmie Elemont ❤️️🎁

🎁🎁🎁 Paczki świąteczne to u nas tradycja, wręczanie to czysta przyjemność, a ich odpakowywanie przez pociechy naszych pracowników to wielka radość! 🎁🎁
 
ELEMONT ECONSTRUCTION NA ENLIT EUROPE 2022
Elemont Econstruction na jednej z największych w konferencji Energetycznych Enlit Europe 2022 we Frankfurcie (dawniej znane jako POWERGEN).
Jako autoryzowany dystrybutor turbin gazowych Kawasaki w Polsce jesteśmy obecni na stoisku Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH. https://lnkd.in/dCzRtwzR
Enlit to ogólnoświatowa seria targów energetycznych organizowanych przez Clarion Energy.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest omówienie globalnej transformacji energetycznej i określenie ról dla wszystkich zaangażowanych stron. Jest nam niezmiernie miło móc reprezentować naszą firmę na ogólnoświatowej scenie energetycznej.

Dzięki wielu odbytym rozmową mamy okazję przedstawić Elemont Econstruction jako Generalnego Wykonawcę i lidera transformacji energetycznej w Polsce, stawiającego na budowę m.in. nowoczesnych instalacji kogeneracyjnych pracujących w oparciu o najwyższej jakości japońskie turbiny gazowe.

Dzięki naszej współpracy mamy możliwość wdrażania w Polsce jedynych sprawdzonych na świecie turbin pracujących w 100% na paliwie wodorowym.

🌎 Elemont Econstruction 💚 Działamy dla lepszego klimatu! 🌲
AKADEMICKIE TARGI PRACY WROCŁAW 2022
Już po raz kolejny widzieliśmy się podczas Akademickich Targach Pracy we Wrocławu na Politechnike Wrocławskiej.
Na miejscu studenci mieli okazję spotkać się z naszymi Inżynierami, którzy chętnie przybliżyli profil naszej firmy i odpowiedali na wszelkie pytania dotyczące kariery w naszej Spółce.

Podziękowania należą się naszej Elementowej drużynie, która reprezentowali: Kinga Czyż, Natalia Kuta, Marzena Zielińska, Dominik Piechota, Piotr Senkowski, Kamil Makuła i Andrzej Obuchowicz. 👍

To był wartościowy czas, mamy nadzieję, że zaraziliśmy Was naszą energią 😊
Do zobaczenia w kolejnej edycji! 👋👋👋
 
ELEMONT ECONSTRUCTION AUTORYZOWANYM PARTNEREM FIRMY KAWASAKI
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Elemont S.A. oficjalnie podpisała umowę o współpracy z firmą Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH zdobywając tytuł autoryzowanego partnera firmy Kawasaki i zyskując tym samym dostęp do pełnej gamy nowoczesny turbin gazowych japońskiego potentata Kawaski Heavy Industry. Dzięki naszej współpracy możemy zaoferować Państwu doradztwo i realizację pod klucz projektów instalacji kogeneracyjnych i bloków gazowo-parowych dedykowanych dla energetyki i przemysłu. Rozwiązania kogeneracyjne w oparciu o turbiny gazowe firmy Kawasaki umożliwiają budowę nowoczesnych źródeł energii wpisujących się w transformację energetyczną naszego kraju w tym budowy źródeł niskoemisyjnych opartych o spalanie gazu ziemnego. Turbiny Kawasaki są przygotowane do współspalania lub w 100% spalania wodoru.

Dodatkowo zostaliśmy nominowani do roli autoryzowanego dystrybutora turbin gazowych Kawasaki. Dla klientów szukających zakupu turbiny gazowej oferujemy pełną paletę wysokosprawnych, nowoczesnych turbin gazowych:
 • Kawasaki GPB17D 1,8 MW
 • Kawasaki GPB50D 4,7 MW
 • Kawasaki GPB80D 7,8 MW
 • Kawasaki GPB90D 8,55 MW (nowość!)
 • Kawasaki GPB180D 18,5 MW
 • Kawasaki GPB300D 34,3 MW

Dzięki naszej współpracy realizujemy również serwis turbin gazowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do bliższego zapoznania się z naszą ofertą turbin gazowych Kawasaki.
Przy okazji zapraszamy do zapoznania się z naszą nową stroną internetową www.econstruction.pl

ecOnstruction – Działamy dla lepszego klimatu!
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. I ELEMONT S.A. PODPISAŁY UMOWĘ NA BUDOWĘ BLOKU GAZOWEGO
W ramach projektu Elemont dostarczy turbinę gazową firmy Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH z wodnym kotłem odzysknicowym, który stanie na terenie kieleckiej elektrociepłowni. Prace budowlane przy tej inwestycji rozpoczną się w przyszłym roku.

Umowa została podpisana w Kielcach przez Macieja Jamkiewicza, Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. i Tomasza Sadowskiego, Prezesa Zarządu Elemont.

Elemont, jako generalny wykonawca, wybuduje dla kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła układ kogeneracyjny składający się z turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 8 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt. W ramach inwestycji wybudowana zostanie instalacja niezbędna do wyprowadzenia mocy cieplnej, elektrycznej, budowy przyłączy oraz pozostałej infrastruktury koniecznej do funkcjonowania Instalacji. Inwestycja powstanie na niezagospodarowanym terenie należącym do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, obok budowanej kotłowni gazowej, która składać się będzie z pięciu kotłów wodnych o łącznej mocy 160 MW.

- Elemont S.A. już od ponad 32 lat realizuje kompleksowe projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W ostatnich latach skupiamy się jednak przede wszystkim na wsparciu naszych Klientów w transformacji energetycznej. Budowa bloku gazowego w oparciu o nowoczesną turbinę Kawasaki z kotłem odzysknicowym wpisuje się idealnie w politykę obniżenia emisji szkodliwych związków do atmosfery oraz produkcję czystej energii dla miasta, zapewniając mieszkańcom wytworzenie w skojarzeniu 8 MW energii elektrycznej i 12 MW energii cieplnej. Powiedział Tomasz Sadowski, Prezes Elemont.

Więcej szczegółów  ⤵️⤵️⤵️
https://lnkd.in/dVDaiJEM
 
https://lnkd.in/dq2ZxSxB
 
https://lnkd.in/dUtntKnR
ELEMONT S.A. PATRONEM O PUCHAR KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI DLA SENIORÓW
Elemont S.A. patronem II Mistrzostwa w nordic walking i w biegach o Puchar Komendanta Miejskiego Policji dla seniorów.

W minioną sobotę, 25 czerwca we Wrocławiu, odbyły się II Mistrzostwa w nordic walking i w biegach o Puchar Komendanta Miejskiego Policji dla seniorów.  Elemont był partnerem wydarzenia, a jego głównym organizatorem było Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego –Wrocławskie Centrum Seniora oraz Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

W imprezie wzięło udział ponad 70 seniorów, wspieranych i dopingowanych przez wolontariuszy z naszej firmy.  W finalnej części spotkania puchary wręczali Prezes Zarządu Elemont S.A. Tomasz Sadowski, Komendant Miejski Policji we Wrocławiu podinsp. Rafał Siczek oraz Dyrektor Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Feliks. 
Było nam niezmiernie miło wspierać akcję promującą zdrowy styl życia i inicjującą pozytywne emocje oraz wręczać nagrody i medale zwycięzcom tego wspaniałego wydarzenia. 

Jak zawsze dodajemy energii w działaniu ⚡ 🥇
GALA DIAMENTÓW FORBES 2022
Gala Diamentów Forbes 2022 dla województwa opolskiego i dolnośląskiego już za nami! 💎

Znalezienie się wśród prestiżowego grona laureatów Diamentów Forbes Polska nieprzerwanie od 2018, to dla nas ogromny zaszczyt i motywacja do dalszej intensywnej pracy.

Wręczenie nagród miało miejsce w hotelu DoubleTree Hilton Wrocław, a Elemont S.A. reprezentowali Tomasz Sadowski - Prezes Zarządu i Paweł Bargieł - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, którzy osobiście odebrali wyróżnienie

Szczególnie dziękujemy naszym Pracownikom, Klientom i Partnerom za zaufanie, wsparcie i zaangażowanie! 👏👌

Ten wspólny sukces niezmiennie motywuje naszą Spółkę, do podejmowania projektów na miarę naszych ambicji i pasji, co często skłania nas do wyznaczania nowych standardów jakości.

Elemont to spółka inżynieryjno-budowlana, która oferuje kompleksową obsługę w obszarach energetyki, przemysłu i ochrony środowiska. Wdraża także unikatowe rozwiązania i technologie związane z OZE.
WYJAZD INTEGRACYJNY ELEMONT I ECONSTRUCTION
W pierwszy weekend czerwca 3-5.06, członkowie zespołów Elemont S.A. i ecOnstruction, spotkali się na wspólnym wyjeździe integracyjnym, w Polanicy Zdrój.

W trakcie tych dwóch fantastycznych dni, udało nam się poznać jeszcze lepiej, uświetnić łączące nas relacje, zrelaksować i przede wszystkim - doskonale bawić. 🙂

👉 Mieliśmy okazję uczestniczyć w zespołowej grze plenerowej, w trakcie której rozwiązywaliśmy zagadki i tropiliśmy nagrody.
👉 Przemierzyliśmy pontonami malownicze rewiry Przełomu Bardzkiego.
👉 W trakcie uroczystej kolacji, wręczyliśmy podziękowania kilkunastu osobom.
👉 Wspólne tańce i rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych.

💪 Jeszcze raz dziękujemy wszystkim pracownikom za fantastyczną frekwencję, potężną dawkę mocy oraz doskonałą atmosferę. 👍
ELEMONT S.A. Z UMOWĄ NA BUDOWĘ LĄDOWEJ FARMY WIATROWEJ O MOCY 62,5 MW
Pod koniec maja 2022 firma OX2 zawarła ze spółką Elemont S.A. z siedzibą w Opolu umowę na zaprojektowanie i budowę części farmy wiatrowej składającej się z 11 turbin o mocy 5,5-5,7 MW w zakresie eBoP w miejscowości Wysoka.
 
Elemont jest generalnym wykonawcą pakietu eBoP w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zakres eBoP obejmuje budowę 19 km linii kablowych WN 110 kV, między GPZ Enea a GPO, budowę stacji GPO z pełnym wyposażeniem obejmującym m.in. aparaturę WN, transformator 110/33 kV 70 MVA, budynek stacji, rozdzielnice SN z kompletnymi układami pomocniczymi wraz z przeprowadzeniem testów i prób funkcjonalnych zgodnie z wymogami NC RfG. Kompleksowa realizacja prac potrwa 2,5 roku.
 
Farma wiatrowa Wysoka jest jedną z niewielu farm wiatrowych w Polsce, w której zastosowane zostaną turbiny o mocy jednostkowej 5,7 MW.
 
Średni prognozowany poziom produkcji energii wyniesie około 180 GWh, co pokrywa roczne zapotrzebowanie dla około 90 tysięcy gospodarstw domowych i pozwala na uniknięcie emisji około 63 tysięcy ton CO2 z paliw kopalnych każdego roku.
 
Elemont S.A. to polska spółka inżynieryjno-budowlana, która od ponad 32 lat oferuje Klientom kompleksową obsługę inwestycji w obszarach energetyki, przemysłu i ochrony środowiska. Wdraża także unikatowe rozwiązania i technologie związane z odnawialnymi źródłami energii.
 
Spółka odgrywa istotną rolę w transformacji energetycznej kraju. Doświadczenie i potencjał umożliwiają Elemont udział w realizacji kompleksowych pakietów elektrycznych i automatyki w kluczowych inwestycjach energetycznych i przemysłowych w kraju. Jako Generalny Wykonawca posiada bogate doświadczenie w projektach „pod klucz” budując kompleksowo nowoczesne instalacje kogeneracyjne w oparciu o: silniki, turbiny i kotły gazowe. Wdraża nowoczesne technologie oczyszczania spalin, odzysku i magazynowania energii, uzdatniania wody oraz budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. W fazie opracowania ma projekty kogeneracyjne oparte o spalanie wodoru.  
 
Elemont S.A. jako Generalny Wykonawca realizuje również duże projekty OZE budowy farm fotowoltaicznych (PV) dla inwestorów oferując kompleksowe rozwiązania wytwarzania i magazynowania energii.
ELEMONT SPONSOREM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
W dniu 30.05.22 podpisaliśmy umowę sponsoringową z przedstawicielem Politechniki Wrocławskiej, z Panem Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydział Elektryczny Politechnika Wrocławska, dr inż. Januszem Staszewskim, prof. Uczelni. Naszą Spółkę reprezentowała Edyta Kolendowicz - Kierownik Regionalny Sprzedaży OZE oraz Koordynator współpracy z Uczelniami i Szkołami.

Elemont został sponsorem i organizatorem „Budowy prototypu Makiety Linii Procesowej” realizowanej przez członków koła SNS Automatyk Politechnika Wrocławska - na zdjęciu Jakub Wrona, który jest członkiem Stowarzyszenie Naukowe Studentów AUTOMATYK.

Tematem projektu jest opracowanie i wykonanie modelu linii procesowej, stanowiącej demonstrator technologii i umiejętności osób pracujących nad projektem. Przy projekcie będzie pracować 15 osób podzielonych na 7 zespołów, każdy zespół jest odpowiedzialny za osobny moduł linii np. moduł taśmociągu, moduł systemu.

Stowarzyszenie SNS Automatyk zrzesza studentów, którzy interesują się automatyką przemysłową, sterownikami PLC oraz robotyką i elektroniką.

Elemont to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane, które od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W tym czasie spółka uczestniczyła w zainstalowaniu mocy na poziomie ponad 7500 MW zarówno w energetyce konwencjonalnej, przy źródłach kogeneracyjnych jak i odnawialnych źródłach energii. Firma Elemont szczególną uwagę poświęca projektom w formule „pod klucz” budując instalacje energetyczne posiadające pozytywny wpływ na środowisko.
SPOTKANIE Z UCZNIAMI TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO W OPOLU
W maju spotkaliśmy się z uczniami, Technikum Elektrycznego im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, z klasami 3ab i 1ab w zawodzie elektryk. 

Podczas spotkania mogliśmy się podzielić naszą wiedzą i ponad 30 letnim doświadczeniem zdobytym w trakcie naszych realizacji. Grzegorz Ćwikowski - Kierownik Projektu z ramienia Elemont, opowiedział o realizowanych projektach przez naszą Spółkę na terenie województwa opolskiego. 

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu to najstarsza szkoła zawodowa Opola i jedna z najstarszych w regionie, jest spadkobiercą placówek oświatowych, które istniały w budynku szkolnym od czasów międzywojennych. Ciągłość kształcenia zawodowego, trwająca ponad 80 lat, stanowi wyróżnik tej szkoły i jej wspaniałą tradycję.

Dziękujemy za spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kontynuację.
ELEMONT S.A.
Z dniem 20 kwietnia 2022 r.  Elemont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w Elemont Spółka Akcyjna.

Zmiana nastąpiła w trybie art. 551 § 1 i nast. kodeksu spółek handlowych, ze skutkami określonymi w art. 553 kodeksu spółek handlowych.

Oznacza to, że wraz z dniem zmiany spółka Elemont S.A. stała się następcą prawnym spółki Elemont Sp. z o.o., a wszystkie zawarte przez spółkę Elemont Sp. z o.o. umowy, wynegocjowane warunki handlowe, porozumienia itd. będą kontynuowane na dotychczasowych warunkach przez spółkę Elemont S.A.

Zmiana dotyczy jedynie formy prawnej działalności. Struktura kapitałowa Spółki, przedmiot 
i miejsce prowadzonej działalności nie uległy zmianie wskutek przekształcenia.

Poniżej przedstawiamy aktualne dane dotyczące Spółki po przekształceniu (zmieniła się jedynie nazwa spółki i numer KRS, pozostałe dane bez zmian):

nazwa: Elemont Spółka Akcyjna
adres: ul. Dobrzeńska 72b, 45-920 Opole
numer KRS: 0000965039;
numer NIP: 7540136882;
numer REGON: 004504022.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Elemont S.A.
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy wszystkim naszym Partnerom, Przyjaciołom, Klientom i Współpracownikom najserdeczniejsze życzenia spokojnych, pełnych nadziei Świąt.

Niech ten czas będzie okazją do odpoczynku i nabrania Energii do działania w realizacji kolejnych wyzwań.

Życzy cały zespół Elemont Sp. z o.o. ⚡
ELEMONT Z KOŁEM NAUKOWYM SNS AUTOMATYK
W marcu Elemont zorganizował spotkanie z kołem naukowym SNS Automatyk PWr z Politechnika Wrocławska. 

Stowarzyszenie zrzesza studentów, którzy interesują się automatyką przemysłową, sterownikami PLC oraz robotyką i elektroniką. W wydarzeniu wzięli udział studenci z różnych kierunków oraz pracownicy naszej firmy: Patrycja Kołodziejczyk, Edyta Kolendowicz, Kinga Czyż oraz Rafał Tarnogrodzki.

Podczas spotkania mogliśmy się podzielić naszą wiedzą i ponad 30 letnim doświadczeniem zdobytym w trakcie naszych realizacji, również z punku widzenia prac jako generalny wykonawca. 

Opowiedzieliśmy o misji naszej firmy, strategii działania oraz o dostępnych ofertach pracy (także w formie płatnych praktyk).

W trakcie prezentacji odpowiedzieliśmy na pytania studentów dotyczące wskazówek jak najlepiej wykorzystać czas spędzonych na studiach. Dyskusja i wymiana doświadczeń była bardzo intrygująca i inspirująca dla obu stron.
Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej współpracy i kolejne spotkanie, tym razem w terenie naszej budowy
ZAKOŃCZENIE BUDOWY DLA ZEC PABIANICE
Zakończenie budowy pod klucz, instalacji oczyszczania spalin dla ZEC w Pabianicach przez Elemont.
Zobacz naszą wideorelację z zakończenia budowy.

 
ELEMONT SOLIDARNIE Z UKRAINĄ 💙💛
DIAMENTY FORBESA 2022 DLA ELEMONT
⚡ Elemont Sp. z o.o. z Diamentem Forbesa 2022 - po raz kolejny wśród liderów polskiej przedsiębiorczości!

💎 Jest nam bardzo miło poinformować o tym, że nasza Spółka, nieprzerwanie od 2018 znajduje się wśród laureatów prestiżowego grona Diamentów Forbesa. 💎

Szczególnie dziękujemy naszym Pracownikom, Klientom i Partnerom za zaufanie, wsparcie i zaangażowanie! 👏👌

Ten wspólny sukces niezmiennie motywuje naszą Spółkę, do podejmowania projektów na miarę naszych ambicji i pasji, co często skłania nas do wyznaczania nowych standardów jakości.

Diamenty Forbesa Polska 2022 – tytuł ten otrzymują przedsiębiorstwa, – na podstawie niezależnej oceny Dun & Bradstreet, które w ciągu ostatnich trzech lat odnotowały najszybszy wzrost w Polsce.

Elemont to spółka inżynieryjno-budowlana, która oferuje kompleksową obsługę w obszarach energetyki, przemysłu i ochrony środowiska. Wdraża także unikatowe rozwiązania i technologie związane z OZE.

▶️ Więcej o naszej firmie Elemont, na stronie Forbes.pl: https://lnkd.in/dPYrj4Di
ELEMONT Z WYKŁADEM NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
Elemont Sp. z o.o. z wykładem na Politechnika Wrocławska 👨‍🎓👩‍🎓

Nowy rok zaczynamy z kolejnym wykładem, tym razem zdalnie odwiedziliśmy studentów trzeciego roku Wydziału Elektrycznego, kierunek studiów Automatyka Przemysłowa, Politechniki Wrocławskiej.

Edyta Kolendowicz - Kierownik Regionalny Sprzedaży OZE - zaprezentowała doświadczenie Elemont w prowadzeniu dużych projektów inwestycyjnych na podstawie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie oraz ZEC w Pabianicach. 🏗︎♻️💚

Zaprezentowaliśmy możliwość zdobycia doświadczenia w naszej firmie, w ramach młodego inżyniera, którego najlepszym przykładem jest Mateusz Kukuczka. Podczas 2 lat pracy w Elemont, Mateusz awansował, w ramach naszej Akademii, na Kierownika Budowy. ⚡️👍

 
ZASILAMY TWOJĄ POMYŚLNOŚĆ W 2022
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym 2022 roku dużo zdrowia, szczęścia i samych sukcesów w sferze prywatnej i zawodowej. Nieustającej energii w działaniu.

Zespół
Elemont
ELEMONT NA POLITECHNICE OPOLSKIEJ - NOWOCZESNE TECHNIKI W ELEKTROTECHNICE
Po raz kolejny mogliśmy spotkać się ze studentami Politechniki Opolskiej. Spotkanie odbyło się w ramach wykładu pt. "Nowoczesne techniki w elektrotechnice", w którym uczestnicy podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami oraz oczekiwaniami wobec przyszłego pracodawcy.

Podczas spotkania przedstawiciele firmy Elemont Sp. z o.o. podzielili się swoją wiedzą z zakresu Zarządzania Projektami ze studentami ostatniego roku kierunku elektrotechnika na studiach stacjonarnych I-go stopnia - Politechnika Opolska.

Podczas prelekcji Dyrektor Jakub Kwiatkowski, reprezentujący dział AKPiA, zaprezentował i skupił się na naszych dotychczasowych opolskich inwestycjach oraz omówił kluczowe elementy związane z procesem zarządzania dużymi projektami inwestycyjnymi.

Edyta Kolendowicz, pracująca w firmie Elemont w zespole odpowiedzialnym za realizację dużych farm fotowoltaicznych, przedstawiła ścieżkę kariery młodego inżyniera oraz możliwości jej dofinansowania oferowanego przez Elemont.

Ku naszej uciesze przyszli inżynierowie skierowali w naszą stronę wiele pytań dotyczących prowadzenia inwestycji, możliwości zdobywania doświadczenia oraz sposobu organizacji pracy w firmie Elemont ⚡🙂 
ŚWIĘTY MIKOŁAJ JUŻ ZACZĄŁ ROZDAWAĆ PACZUSZKI W NASZEJ FIRMIE
6 grudnia Święty Mikołaj zaczął rozdawać paczuszki w naszej firmie Elemont!

Paczki świąteczne to u nas tradycja, wręczanie to czysta przyjemność, a ich odpakowywanie przez pracowników i pociechy naszych pracowników to wielka radość!  

Oczywiście wszystkie zostały rozdane z zachowaniem środków bezpieczeństwa! W tym roku prezenty należą się każdemu!
ELEMONT NA TARGACH WORLD NUCLEAR EXHIBITION & CONFERENCE - PARIS 2021
IV edycja Targów WNE, Paryż, 30 listopada – 2 grudnia 2021 r.

Nasz firma wzięła udział w 4. edycji Targów WNE (World Nuclear Exhibition) w Paryżu. Polska reprezentacja składała się z ponad 20 firm, które wystawiły się na wspólnym stoisku zorganizo-wanym przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Elemont reprezentował Dyrektor ds. Rozwoju - Paweł Bargieł.

Trzy intensywne dni wykorzystane na intere-sujące spotkania, rozmowy w poznawaniu najnowszej technologii i imponujących projektów światowej energetyki jądrowej.

Program przewidywał również odwiedziny nowoczesnego kampusu R&D w Saclay, w którym zarówno EdF jak i CEA (Commissariat à l’Eenrgie Atomique) realizują wspólnie określone prace badawczo-wdrożeniowe w obszarze energii i energetyki jądrowej i OZE.
DOŁĄCZYLIŚMY DO IZBY GOSPODARCZEJ ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
W październiku nasza firma dołączyła do ogólnopolskiej organizacji branżowej samorządu gospodarczego - IGEOS. Organizacja stawia sobie za ważny cel organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych.

Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii. Reprezentujemy interesy członków na rynkach zagranicznych.

 
Konsorcjum ELEMONT Sp. z o.o. - FEROX-ENERGY- SYSTEMS Sp. z o.o. wybudują kluczową inwestycję dla WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
Nowoczesny układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 8,8 MW oraz mocy cieplnej 16,1 MW, powstanie w Rudzie Śląskiej.
 
Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pomiędzy Weglokoks Energia a Konsorcjum Elemont – Ferox-Energia odbyło się 8 października w Katowicach.  Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego obiektu energetycznego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej. Układ kogeneracyjny będzie składał się z dwóch silników gazowych (wysokosprawna kogeneracja), trzech kotłów gazowych a także szeregu urządzeń i instalacji pomocniczych. Całkowita moc elektryczna obiektu wyniesie 8,8 MW, natomiast moc cieplna 16,1 MW. 
 
Inwestycja  ta oznacza całkowitą zmianę paliwa wykorzystywanego do produkcji ciepła oraz zmianę wykorzystywanej technologii. Obecnie w tej lokalizacji funkcjonuje istniejąca ciepłownia opala-na węglem kamiennym, składająca się z pięciu kotłów wodnych, rusztowych. Ciepłownia ta po wielu latach eksploatacji na rzecz lokalnej społeczności zostanie wyłączona. Nowy obiekt energetyczny będzie pracował jako podstawowe źródło w głównym systemie ciepłowniczym miasta Ruda Śląska co pozwoli na pełne wykorzystanie jego potencjał.
 
Osiągniecie pozytywnego efektu środowiskowego zostanie osiągnięte dzięki spalaniu gazu ziemnego i ograniczeniu spalania węgla kamiennego. Ilość szkodliwych substancji emitowanych do otoczenia będzie znacząco niższa (w szczególności w zakresie emisji dwutlenku siarki oraz pyłów).
 
Wykonawcą tej inwestycji jako Generalny Wykonawca zostało konsorcjum „ELEMONT” Sp. z o.o. oraz „FEROX-ENERGY- SYSTEMS” Sp. z o.o. W ramach inwestycji Węglokoks Energia ZCP zakupił 12 letni serwis silników kogeneracyjnych. W ramach inwestycji Węglokoks Energia ZCP zakupił 12 letni serwis silników kogeneracyjnych. Całkowite nakłady inwestycyjne na przedmiotowe zadanie to 85,22 mln PLN brutto.
 
Firma Elemont Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane które od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W tym czasie spółka uczestniczyła w zainstalowaniu mocy na poziomie ponad 7500 MW zarówno w energetyce konwencjonalnej, przy źródłach kogeneracyjnych jak i odnawialnych źródłach energii. Firma Elemont szczególną uwagę poświęca projektom w formule „pod klucz” budując instalacje energetyczne posiadające pozytywny wpływ na środowisko. W tym celu powołała do życia dedykowaną spółkę ecOnstruction do prowadzenia i realizacji zaawansowanych technologicznie zadań: budowy instalacji kogeneracyjnych w oparciu o silniki i turbiny gazowe, instalacji oczyszczania spalin oraz OZE.
 
Firma Ferox Energy Systems Sp z o.o. jako wyłączny autoryzowany dystrybutor silników gazowych Innio Jenbacher zapewni m.in dostawę i uruchomienie dwóch silników JMS 624 o łącznej mocy 8,8 MWe i 8MWt.
 
Przewidywana data rozpoczęcia realizacji inwestycji to czwarty kwartał 2021 roku, natomiast rozpoczęcie eksploatacji nastąpi w drugim kwartale 2023 roku.

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
 
POLITECHNIKA OPOLSKA ZACIEŚNIA WSPÓŁPRACĘ Z ELEMONT
Dzięki wsparciu firmy Elemont zmodernizowano dwa stanowiska w laboratorium metrologii na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

🎬 Zobacz wideorelację

Opolska firma Elemont to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane które od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W tym czasie spółka uczestniczyła w zainstalowaniu mocy na poziomie ponad 7500 MW zarówno w energetyce konwencjonalnej, przy źródłach kogeneracyjnych jak i odnawialnych źródłach energii. Firma Elemont szczególną uwagę poświęca projektom w formule „pod klucz” budując instalacje energetyczne posiadające pozytywny wpływ na środowisko.

Wśród 150 inżynierów pracujących w firmie ponad 40 to absolwenci Politechniki Opolskiej. – Z politechniką współpracujemy od 2016 roku. W tym roku akademickim rozpoczynamy współpracę dość mocnym akcentem stając się patronem laboratorium metrologii, z czego jesteśmy bardzo dumni – podkreśla Jakub Kwiatkowski, dyrektor Działu AKPiA Elemont.

To właśnie dzięki wsparciu firmy Elemont zmodernizowano dwa stanowiska laboratorium metrologii na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. – Naszą rolą jest kształcenie, ale także współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Konkretne projekty, badania naukowe, które prowadzimy nie mogą być oderwane od rzeczywistości, muszą być implementowane. W zakresie współpracy z przemysłem ważna jest także wymiana doświadczeń – zaznacza prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

Elemont i Politechnika Opolska będą współpracować także poprzez m.in. organizację wspólnych konferencji, szkoleń, studenckich praktyk, a także w zakresie prac badawczo rozwojowych czy wspólnie występować o środki zewnętrzne służące rozwojowi B+R.

– Firma Elemont jest kolejną, która w ostatnim czasie zacieśniła współpracę z Politechniki Opolskiej. Cieszymy się, że firmy z regionu korzystają tak chętnie z naszych usług naukowo-badawczych – dodaje Magdalena Filipek, dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej.
14 SIERPNIA - DZIEŃ ENERGETYKA
👷‍♂️ 14 sierpnia obchodzimy Dzień Energetyka, dlatego w tym wyjątkowym dniu życzymy aby Wasze niewyczerpane pokłady pozytywnej energii pomagały Wam w realizacji celów zarówno zawodowych jak i prywatnych. ⚡

Jednocześnie dziękujemy za Wasze zaangażowanie i sumienność z którą wykonujecie codzienne obowiązki. Dzięki Waszemu oddaniu z sukcesem realizujemy powierzane nam projekty. 💪🙂
ELEMONT WŁĄCZA SIĘ W REALIZACJĘ BUDOWY NOWOCZESNEJ EKOCIEPŁOWNI W OLSZTYNIE
Elemont Sp. z o.o. zaprojektuje i dostarczy kompleksowy system elektryczny obejmujący: transformatory dystrybucyjne, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia wraz z układem napięć gwarantowanych, falowniki, układ wyprowadzenia mocy obejmujący transformator mocy i aparaturę WN oraz kompletny system sterowania DCS wraz z dostawą i montażem kabli elektrycznych i AKPiA, tras kablowych, aparatury pomiarowej AKPiA dla olsztyńskiego projektu Instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce. 

Elemont Sp. z o.o., dzięki swojemu doświadczeniu w złożonych projektach z obszaru energetyki wytwórczej, jak również unikatowym potencjale własnym, obejmującym pełne usługi projektowe, wykonawcze i uruchomieniowe w obszarze branży elektrycznej i AKPiA otrzymała zlecenie od firmy Doosan Lentjes z siedzibą w Niemczech.

Elemont Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji projektów „pod klucz”, z wykorzystaniem technologii BAT (Best Available Technology). 
Instalacja Termicznego Przekształcania odpadów budowana jest w Olsztynie w Polsce. Właścicielem i operatorem instalacji jest Dobra Energia dla Olsztyna sp. z o.o.

Na zlecenie właściciela i operatora instalacji, firmy Dobra Energia dla Olsztyna, konsorcjum DHIC i Doosan Lentjes wybuduje kompletny obiekt wraz z kotłem, półsuchą instalacją oczyszczania spalin oraz selektywną redukcją katalityczną (SCR). Ponadto realizacja będzie obejmowała zarządzanie placem budowy, roboty budowlane i realizację dwóch kotłów szczytowych opalanych gazem (KS). 

Ekociepłownia, współfinansowana przez UE, będzie spełniała wszystkie europejskie wymagania w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów, jednocześnie przestrzegając limitów emisji zgodnie z nowymi dokumentami BREF (odniesienie do najlepszych dostępnych technik).

Nowa ekociepłownia, której zakończenie budowy planowane jest na 2023 r., będzie w stanie przerobić rocznie do 110 tyś. ton paliwa z odpadów (RDF) wytwarzanych przez mieszkańców aglomeracji olsztyńskiej. Pokrywając około 30% zapotrzebowania na ciepło w regionie, ta nowoczesna elektrociepłownia pomoże zastąpić moce  z  produkcji węglowej elektrociepłowni Michelin planowanej do odstawienia w najbliższej przyszłości. Zapewni to stałe, niezawodne i bezpieczne dostawy ciepła dla lokalnych mieszkańców. Jednocześnie wykorzystanie energii zawartej w odpadach stanowi zrównoważoną alternatywę dla paliw kopalnych. Ponadto termiczna obróbka odpadów pozwala na zmniejszenie powierzchni składowisk.

Spółka Elemont jest przedsiębiorstwem inżynieryjno – budowlanym z siedzibą w Opolu, które od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W tym czasie Spółka uczestniczyła w budowie ponad 7500 MW nowych mocy wytwórczych zarówno w energetyce konwencjonalnej, przy źródłach kogeneracyjnych jak i odnawialnych źródłach energii.
ELEMONT PRZEKAZUJE DOBRO - BIEGIEM
Bieg Firmowy 2021 już za nami! 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️

Jak co roku łączy nas wspólny cel. Pomoc dla podopiecznych z Fundacji Everest. Dochód z imprezy przekazywany jest na leczenie i rehabilitację dzieci.

Gratulujemy naszym sztafetom Elemont.: Pędzące Ampery, Elemomocni, Dziki ElektrykI ⚡️

Jak zawsze nasze energiczne drużyny spisały się na medal! 🏅

💪 Dla kogo biegliśmy: https://lnkd.in/gQxdnuw

Całe życie w biegu 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂ gdy jest Energia W Działaniu

Do zobaczenia za rok!😉

Zasilamy Twoje Pomysły już od ponad 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
NOWA INWESTYCJA DLA ENERGETYKI CIEPLNEJ OPOLSZCZYZNY
Nowa inwestycja dla Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA. Konsorcjum Elemont Sp. z o.o. i KWE AB Energy Polska sp. z o.o. wybudują nowoczesne źródło wysokosprawnej kogeneracji.

W dniu 19 lutego br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy spółką z grupy kapitałowej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny a dokładnie ECO Kogeneracja sp. z o.o.  a Konsorcjum firm Elemont Sp. z o.o. – KWE AB Poland Sp. z o.o. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowoczesnego źródła kogeneracyjnego w Opolu na ulicy Harcerskiej. Instalacja jest oparta o pracę trzech wysokosprawnych silników gazowych zasilanych tzw. błękitnym paliwem czyli gazem ziemnym. 

Nowa instalacja będzie produkowała łącznie 8MW mocy termicznej i elektrycznej i będzie pracować w podstawie obciążenia praktycznie przez cały rok pokrywając  zapotrzebowanie 15% całego ciepła systemowego dla mieszkańców Opola. 

Dzięki rozpoczynającej się inwestycji zostanie osiągnięty pozytywny efekt środowiskowy, gdyż nowa instalacja charakteryzuje się niską emisją do środowiska CO2 oraz zerową emisją związków pyłu oraz kwaśnych związków SO2. Ponadto produkowana energia pozwoli na ograniczenie pracujących obecnie kotłów węglowych przez ECO co jest istotnym krokiem w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

Wykonawcą tego zadania będzie konsorcjum firm Elemont Sp. z o.o. -  KWE Ab Energy Polska sp. z o.o. 

Firma Elemont jest przedsiębiorstwem inżynieryjno – budowlanym z siedzibą w Opolu, które od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W tym czasie spółka uczestniczyła w zainstalowaniu ponad 7500 MW mocy zarówno w energetyce konwencjonalnej, przy źródłach kogeneracyjnych jak i odnawialnych źródłach energii. 

Firma KWE Ab Energy Polska sp. z o.o. zapewni dostawę układów kontenerowych 3 układów kogeneracyjnych o łącznej mocy 8 MW elektrycznych i termicznych. 

Planowany termin przekazania do eksploatacji nowej instalacji to listopad 2022. 

Wideo relacja z podpisania Umowy:
https://lnkd.in/e7UGDug

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 31 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
 
ELEMONT KOLEJNY RAZ WŚRÓD NAJLEPSZYCH PRACODAWCÓW W POLSCE!
Elemont Sp. z o.o. kolejny raz wśród najlepszych pracodawców w Polsce!

W tych czasach, jak w żadnych innych do tej pory, to wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne. Potwierdza to, że stworzyliśmy ponad 30-letnią firmę, która jest stabilna i zapewnia bezpieczeństwo, nawet w tak trudnym roku jaki minął!

Nie byłoby to możliwe bez naszych Solidnych Pracowników, którzy w każdym roku pracują na ten tytuł! Są oni podstawą naszego sukcesu! 👏👏👏👍

Specjalnie dla nich firma nieustannie dba o ich kwalifikacje i finansuje:
👉 świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
👉 uprawnienia budowlane
👉 certyfikat MS Project
👉 certyfikat PRINCE2, IPMA
👉 kształcenia w zakresie parametrycznego modelowania informacji o budynku (BIM)

Jesteśmy dumni, że nasze działania i to jak dbamy o pracowników, jak działamy z nimi wspólnie i dbamy o środowisko pracy zostało kolejny raz docenione i zauważone! Dziękujemy!
DIAMENTY FORBES 2021 DLA ELEMONT
Elemont Sp. z o.o. po raz kolejny wśród liderów polskiej przedsiębiorczości!

💎 Jest nam bardzo miło poinformować o tym, że nasza Spółka znalazła się wśród laureatów prestiżowego grona Diamentów Forbesa 2021. 💎

Szczególnie dziękujemy naszym Pracownikom, Klientom i Partnerom za zaufanie, wsparcie i zaangażowanie! 👏👌

Ten wspólny sukces niezmiennie motywuje naszą Spółkę, do podejmowania projektów na miarę naszych ambicji i pasji, co często skłania nas do wyznaczania nowych standardów jakości.

Diamenty Forbes Polska 2021 – tytuł ten otrzymują przedsiębiorstwa, – na podstawie niezależnej oceny Bisnode, które w ciągu ostatnich trzech lat odnotowały najszybszy wzrost w Polsce.

▶️ Więcej o naszej firmie Elemont: www.forbes.pl/elemont

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 31 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
 
GAZELA BIZNESU 2020 DLA ELEMONT
📢 Dziennik Puls Biznesu opublikował XXI Edycję Rankingu Gazele Biznesu 2020.

🏅 Niezmiernie nam miło poinformować, że firma Elemont Sp. z o.o. po raz kolejny znalazła się w prestiżowym gronie najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw z sektora MŚP, zdobywając tytuł GAZELI BIZNESU 2020 🏆🎉

Gazele Biznesu to najpopularniejsze i najstarsze zestawienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm https://www.pb.pl/gazele

⚡️ Dziękujemy całemu zespołowi Elemont! 👍

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
 
ELEMONT Z WYRÓŻNIENIEM OD SIEMENS - NAJWIĘKSZY ZREALIZOWANY PROJEKT
Elemont Sp. z o.o. z wyróżnieniem od Siemens za największy zrealizowany projekt.

Podczas tegorocznej edycji organizowanej przez Siemens konferencji SIDIRO 2020, nasza firma Elemont Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie za:
 • Największy zrealizowany projekt w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Projektant prowadzący: Przemysław Stachowski.
Zobacz wideo na naszym firmowym profilu na LinkedIn.

Przemku, gratulujemy i życzymy Ci kolejnych udanych projektów! 👏👏👏

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
 
ELEMONT Z DOFINANSOWANIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4.
Firma Elemont Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cele Projektu:
Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej, która uległa pogorszeniu na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty:
Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz kosztów związanych z finansowaniem kapitału obrotowego.

Wartość projektu:
Całkowita wartość realizacji Projektu wynosi 102 907,57 zł.

Wkład Funduszy Europejskich.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowi 100% wartości Projektu.

 
CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ 2019
📢 Bardzo miło nam poinformować, że nasza firma Elemont Sp. z o.o. uzyskała prestiżowy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej!

⚡️ Nieprzerwanie od 2013 roku nasza Spółka należy do elitarnego grona firm, które posiadają wysoką kondycję finansową i spełniają ściśle określone kryteria potwierdzone przez Bisnode Polska.

🎖 Wyróżnieni Certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

✌️ Tylko 1% firm na rynku znajduje się w gronie wyróżnionych - w tym Elemont!

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️

 
ELEMONT W BIEGU FIRMOWYM 2020
🤗 Brawo biegacze z Elemont Sp. z o.o. 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️

Bieg Firmowy: Remote Edition 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ już za nami!

Jak zawsze nasze energiczne drużyny spisały się na medal! 🏅

Dziękujemy Elemontowym zespołom które uzyskały czasy:
⚡️ Pędzące Ampery - 02:16:21
⚡️ Elemomocni - 02:20:54
⚡️ Dziki Elektryki - 02:22:39
za każdy pokonany kilometr dla podopiecznych z Fundacji Everest.

🏆 Szczególne wyróżnienie dla Andrzeja z teamu ⚡️ Pędzące Ampery ⚡️, który pokonał dystans 5 km w czasie: 00:21:10 👍

💪 Dla kogo biegliśmy: https://lnkd.in/eMXayH7

Całe życie w biegu 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂ gdy jest Energia W Działaniu!

Do zobaczenia za rok! 😉

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
 
DZIEŃ ENERGETYKA
👷‍♂️ Dzień Energetyka ⚡️

W tym wyjątkowym dniu życzymy aby Wasze niewyczerpane pokłady pozytywnej energii pomagały Wam w realizacji celów zarówno zawodowych jak i prywatnych.

Jednocześnie dziękujemy za Wasze zaangażowanie i sumienność z którą wykonujecie codzienne obowiązki. Dzięki Waszemu oddaniu z sukcesem realizujemy powierzane nam projekty. 💪🙂
 
WIDEORELACJA Z DOSTAWY I MONTAŻU SILOSÓW DO PPR I WAPNA W INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN W ZEC PABIANICE
👉 Operacja nadgabaryt ukończona w 100%

🎬 Zobacz DOSTAWĘ I MONTAŻ SILOSÓW DO PPR I WAPNA w Instalacji Odsiarczania i Odazotowania Spalin dla Ciepłowni Miejskiej w Pabianicach na naszym firmowoym kanale YouTube.

🏗 Zbiorniki są w całości sprefabrykowane na zakładzie produkcyjnym według własnego projektu. Ambitnym wyzwaniem był sam transport zbiorników, których nadgabaryt sięga 4,5 metra średnicy i 23 metrów długości.

🤜🤛 Brawo dla zespołu Elemont!

💚 Działamy dla lepszego klimatu! 🌎 🌲 🌳

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
KONSORCJUM ELEMONT SP. Z O.O. - ENERIA CAT POLSKA SP. Z O.O. WYBUDUJĄ NOWĄ ELEKTROCIEPŁOWNIĘ.
Nowoczesna inwestycja w układ kogeneracyjny dla Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Skierniewicach. Konsorcjum Elemont Sp. z o.o. - Eneria CAT Polska sp. z o.o. wybudują nową elektrociepłownię.

👉 🎥 Zobacz wideo z uroczystego podpisania umowy: https://lnkd.in/eQyd_gQ

W dniu 31 lipca br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pomiędzy Energetyka Cieplna, a Konsorcjum Elemont - Eneria. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych.

Nowy zakład będzie produkował łącznie 8MW mocy termicznej i elektrycznej i będzie pracować w pod-stawie obciążenia praktycznie przez cały rok. Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie zimowym przez sieć ciepłowniczą jest znacznie wyższe od cieplnej mocy nominalnej silników, co powoduje, że jednostkami uzupełniającymi i szczytowymi pozostaną istniejące w Ciepłowni Miejskiej węglowe kotły wodne. Zapo-trzebowanie na ciepło w lecie pokrywane będzie w całości przez silniki gazowe. 

Dzięki inwestycji zyskany zostanie pozytywny efekt środowiskowy, gdyż nowy blok kogeneracyjny umożliwi EC Skierniewice obniżenie zużycia węgla w ujęciu rocznym o 30% natomiast produkcja energii będzie odbywała się bez zanieczyszczeń pyłowych i znacząco ograniczy emisję związków kwaśnych.  

Wykonawcą tego zadania będzie konsorcjum firm Elemont-Eneria. 

Firma Elemont Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane które od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W tym czasie spółka uczestniczyła w zainstalowaniu mocy na poziomie ponad 7500 MW zarówno w energetyce konwencjonalnej, przy źró-dłach kogeneracyjnych jak i odnawialnych źródłach energii. 

Firma Eneria Sp z o.o. jako wyłączny dystrybutor firmy CATERPILLAR zapewni dostawę silników gazo-wych każdy o mocy około 2000kW, co da łączną moc około 8 MWe i 8MWt. Dzięki szerokiemu zespołowi serwisowemu Eneria zapewni wysoką dyspozycyjność instalacji w trakcie jej eksploatacji. 

Planowany termin przekazania do eksploatacji nowego zakładu to styczeń 2022.  

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
AKADEMIA MŁODEGO INŻYNIERA - WYWIAD Z DOMINIKIEM
1. Czym się obecnie zajmujesz w Elemont i na czym polega Twoja praca?
Obecnie jako Kierownik Projektu, razem z moim zespołem zajmuję się prowadzeniem szeroko pojętego serwisu dla naszych stałych Klientów, do których należą zakłady 3M i BSH we Wrocławiu, GATES w Legnicy oraz BASF w Środzie Śląskiej. Dodatkowo prowadzimy rozbudowę i modernizację zakładu 3M w Janinowie oraz dostarczamy materiały na budowę bloku w elektrowni Turów. Moja praca polega na zarządzaniu projektami - od uruchomienia do zamknięcia, uwzględniając wszystkie etapy - od doradztwa i rozwiązywania pojawiających się problemów, przez ofertowanie, projektowanie i realizację - aż do odbioru. Finalnym etapem jest przekazanie gotowego produktu do Klienta.

2. Jak wspominasz pierwsze chwile/dni w Elemont? 
Początki w Elemont wspominam bardzo dobrze, zostałem ciepło przez wszystkich przyjęty i szybko udało mi się nawiązać ze współpracownikami dobry kontakt. Firma nie była jeszcze tak liczna, dlatego często miałem okazję spotykać swoich kolegów zarówno w siedzibie firmy jak i na budowach. Spotkałem ludzi, którzy wiele mnie nauczyli i pomogli we wdrożeniu się do moich obowiązków.

3. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem w trakcie pracy w Elemont?
Trudno wybrać największe, ponieważ z każdym etapem pojawiały się i nadal się pojawiają coraz to nowe, inne wyzwania, których nie sposób ze sobą porównać. Każdy nowy projekt jest nowym wyzwaniem, ponieważ różni się od poprzedniego, nawet jeśli zleceniodawca jest ten sam. Pojawiają się inne zadania, problemy, które trzeba rozwiązać. Jeśli jednak miałbym wymienić jedno konkretne wyzwanie to myślę, że byłoby nim zdobycie zaufania wśród osób starszych i dużo bardziej doświadczonych w tej pracy ode mnie oraz organizacja czasu pracy czyli przestawienie się z trybu student na pełen etat.

4. Jakie kompetencje zdobyłeś na przestrzeni ostatnich kilku lat?
Myślę, że do najważniejszych kompetencji jakie zdobyłem na przestrzeni ostatnich kilku lat mogę zaliczyć umiejętność zarządzania projektem zarówno pod kątem: czasu, kosztów, planowania zasobów ludzkich i dostaw materiałów. Kolejnym obszarem, który udało mi się rozwinąć jest obszar budowania relacji interpersonalnych, pomaga mi to na co dzień w kontakcie z osobami z mojego zespołu oraz z Klientami.  Dodatkowo, dochodzi do tego umiejętność stosowania odpowiednich narzędzi programowych.

5. W jakich szkoleniach miałeś okazję brać udział podczas zatrudnienia w Elemont? 
Miałem okazje uczestniczyć już w wielu szkoleniach, ale myślę, że warto tutaj wspomnieć o cyklu szkoleń wewnętrznych w ramach Akademii Młodego Inżyniera, który funkcjonuje w Elemont. Obejmuje on szereg dedykowanych szkoleń dla konkretnych stanowisk w strukturze. Uczestnictwo w tych spotkaniach pomogło mi poszerzyć i zdobyć wiedzę m.in. w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji handlowych, czy zarządzania kosztami.

6. Kto jest Twoim mentorem/tutorem? 
Po zatrudnieniu w Elemont trafiłem pod skrzydła Krzysztofa i to właśnie on w dużej mierze ukształtował mnie na początku jako inżyniera, a później kierownika. Był zarówno moim przełożonym, jak i nauczycielem, a przede wszystkim prawdziwym przyjacielem, którym jest do dziś. Wprowadził mnie w tajniki prowadzenia budowy oraz zarządzania całymi projektami. Kolejną osobą, która miała duży wpływ na mój rozwój był Marcin, z którym zrealizowaliśmy wiele projektów przy, których mogłem utrwalić swoją wcześniejszą wiedzę oraz nauczyć się kolejnych, nowych rozwiązań.

7. Co jest dla Ciebie najważniejsze w codziennej pracy?
Dla mnie najważniejsza w codziennej pracy jest dobra atmosfera i szacunek do drugiego człowieka. Ważna jest też szczerość i pozytywne nastawienie, a także chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i wzajemne wsparcie podczas rozwiązywania sytuacji trudnych i problemowych.

8. Jakiej rady udzieliłbyś Młodym Inżynierom, którzy rozpoczynają swoją karierę w Elemont?
Przede wszystkim, żeby nie bali się zadawać pytań, nawet kilka razy o to samo – to jedyny sposób, aby dobrze nauczyć się nowych rzeczy. Powinni wiedzieć, że początki zawsze są trudne, ale najważniejsze jest zdobywanie doświadczenia i praktyki zawodowej. Myślę, że każdy z początkujących inżynierów powinien z pokorą przyjmować rady starszych, bardziej doświadczonych kolegów i współpracowników, bo doświadczenie, pełne zaangażowanie i współpraca są według mnie kluczem do sukcesu. 

 
WIDEORELACJA Z BUDOWY INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN W ZEC PABIANICE
W maju bieżącego roku minął równy rok od podpisania przez Elemont ważnej umowy na realizację Instalacji Oczyszczania Spalin w Ciepłowni miejskiej w Pabianicach. Link do artykułu na portalu Linked In - link.

Równy rok po tym wydarzeniu jesteśmy na froncie budowy i mamy przyjemność zaprezentować Państwu wideorelację z tego wydarzenia. Co przez ten czas udało nam się osiągnąć? Poniżej link do naszej wideorelacji na naszym kanale YouTube:

WIDEORELACJA Z BUDOWY INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN W ZEC PABIANICE

 
DOŁĄCZAMY DO AKCJI #NIEZWALNIAJMY
📢 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że ⚡️Elemont Sp. z o.o. 👷‍♂️👷‍♀️ dołącza do akcji #niezwalniajmy.

Głównym celem tej inicjatywy #Niezwalniajmy jest ochrona miejsc pracy dlatego przystępując do akcji deklarujemy, że jeśli zajdzie konieczność obniżenia kosztów z powodu pandemii, w pierwszej kolejności będą one związane z redukcją tych, które nie dotyczą zatrudnienia. 💪 Tym samym zachęcamy do tego inne organizacje, pokazując, że można! 👍 Organizatorem akcji jest portal pracy zdalnej i elastycznej - Homejob.

⤵️ Więcej informacji o akcji znajdziecie https://lnkd.in/ggwTgSv

⚡️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! ⚡️
 
BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA!
⛑ Nasi koledzy i koleżanki, którzy większość swojego czasu spędzają na budowach są cyklicznie szkoleni z zakresu BHP.

👉 W związku z tym, że dbamy o bezpieczeństwo wszystkich pracowników tym razem zorganizowaliśmy szkolenia z pierwszej pomocy oraz PPOŻ dla osób, które dużą część swojego czasu spędzają w naszych biurach w Opolu, Wrocławiu i Katowicach. Spotkanie zawierało część merytoryczną oraz praktyczną. Pod okiem naszego eksperta - Ani Malickiej, wszyscy uczestnicy mieli okazję przećwiczyć techniki udzielania pierwszej pomocy oraz oswoić się z używaniem defibrylatora AED.

⚡️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! ⚡️
 
ELEMONT WŚRÓD NAJLEPSZYCH PRACODAWCÓW W POLSCE!
 
Firma Elemont od lat pracuje na miano solidnego pracodawcy. Przedsiębiorstwo mocno dba o bezpieczeństwo i higienę pracy, zapewnia pracownikom atrakcyjne systemy motywacyjne oraz wspiera ich w osobistym rozwoju. 
 
Elemont to nowoczesna spółka inżynieryjno-budowlana, która od 30 lat oferuje klientom kompleksową obsługę w wielu obszarach gospodarki, głównie w sektorze  energetyki, przemysłu i ochrony  środowiska.  Jesteśmy firmą, która w ostatnim czasie została laureatem wielu konkursów, jednak to znalezienie się w gronie Solidnych Pracodawców, jest dla nasz szczególnie ważne. 
 
Jest nam niezmiernie miło, że nasz trud i zaangażowanie, które każdego dnia wkładamy w tworzenie komfortowego środowiska pracy, został doceniony. Mamy świadomość, że to właśnie ludzie – pracownicy Elemont- są podstawą naszego sukcesu i świadczą o sile przedsiębiorstwa. Zależy nam na budowaniu trwałych i długofalowych relacji z naszymi pracownikami, dlatego wewnątrz organizacji wprowadzamy profesjonalne rozwiązania personalne, dbamy o motywację i staramy się odpowiadać na  potrzeby osób, które z nami współpracują. Pragniemy aby środowisko pracy, które wszyscy współtworzymy, opierało się na wzajemnym szacunku i pozytywnych, szczerych relacjach. 
 
Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2019  utwierdza nas w przekonaniu, ze nasze wysiłki przynoszą zamierzone efekty i są doceniane także na zewnątrz. Nagroda dla  Elemont to efekt aktywności firmy na różnych płaszczyznach, została przyznana m.in. za współpracę z uczniami i studentami, którym oferujemy szereg możliwości w ramach naszej działalności - organizując warsztaty, wykłady oraz umożliwiając im odbycie praktyk i staży w strukturach firmy. To co bez wątpienia wyróżnia firmę Elemont na rynku to ugruntowany program rozwoju kariery. Osoby z potencjałem, które rozpoczynają współpracę z Elemont na stanowisku stażowym od razu przystępują do Akademii Młodego Inżyniera, która obejmuje szereg szkoleń wewnętrznych. Jest to jasna i klarowna ścieżka rozwoju, w ramach której, na każdym stanowisku, pracownik zdobywa konkretne kwalifikacje i uprawnienia, co umożliwia mu sprawne przejście na wyższe stanowisko- od Stażysty, przez Inżyniera aż do Kierownika Robót Elektrycznych i Kierownika Projektu. 

Dużym atutem Elemont jest fakt, że firma finansuje:
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
 • uprawnienia budowlane
 • certyfikat MS Project
 • certyfikat PRINCE2, IPMA
 • kształcenia w zakresie parametrycznego modelowania informacji o budynku (BIM) 
Powyższe działania świadczą o tym, że osoba, która rozpoczyna pracę w firmie jest objęta kompleksową opieką i zostaje sprawnie przeprowadzona przez dedykowaną jej ścieżkę kariery.

Ponadto, z uznaniem spotkały się również działania podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, takie jak prowadzony wolontariat pracowniczy oraz wdrażane akcje proekologiczne. 

Wiemy, że o sukcesach firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą, dlatego nieustannie chcemy tworzyć przyjazną  i przede wszystkim komfortową atmosferę pracy.  Zależy nam na tym, by wszyscy, którzy spędzają w firmie dużą część swojego życia, czuli się docenieni, usatysfakcjonowani i spełnieni. 

 
ELEMONT ECONSTRUCTION NA VII KONFERENCJI „KOGENERACJA - TECHNOLOGIE, REALIZACJA INWESTYCJI, FINANSOWANIE”,
⚡🌱 Elemont ecOnstruction na VII Konferencji „Kogeneracja - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, którego organizatorem było Wydawnictwo „Nowa Energia”.👍  

Poznaj zespół Elemont ecOnstruction: 
👉 Wojciech Wałach, dyrektor handlowy Elemont ecOnstruction
👉 Rafał Płaza, kierownik projektu Elemont ecOnstruction
👉 econstruction.pl

Celem konferencji było przeprowadzenie dyskusji i przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:
 • Długoterminowa strategia energetyczna Europy i Polski - przyszłość kogeneracji w Polsce,
 • Przechodzenie od paliw kopalnych do odnawialnych w realiach Polski,
 • Przykłady innowacyjnych rozwiązań kogeneracji i trójgeneracji, w technologiach niskiej emisji ... czy możemy obecny czas uznać za nową rewolucję w polskiej energetyce?
 • Celowość modernizacji źródeł generacji i ciepła; źródła finansowania i celowość działalności modernizacyjnej w energetyce w obszarze poprawy efektywności energetycznej,
 • Alternatywy dla węgla; czy spalanie węgla może być ekologiczne; jeżeli tak to ja wobec tego, ograniczyć niską emisji w nowym modelu ciepłownictwa?
 • Mikro kogeneracja w energetyce rozproszonej.
Partner: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

⚡ energia w działaniu 🌱 dla lepszego klimatu! ⚡
 
ELEMONT PONOWNIE LAUREATEM DIAMENTÓW FORBES
💎 Elemont Sp. z o.o. po raz kolejny wśród liderów polskiej przedsiębiorczości! To nie koniec nagród w tym roku. Jest nam bardzo miło poinformować o tym, że Elemont został Laureatem Diamentów Forbes.💎
⚡️ Dziękujemy naszym Pracownikom, Klientom i Partnerom za zaufanie, wsparcie i zaangażowanie! 👏👌
⚡️ Jako nowoczesna spółka inżynieryjno-budowlana, staramy się realizować projekty na miarę naszych ambicji i pasji, co często skłania nas do wyznaczania nowych standardów jakości.
👉 Więcej o naszej firmie Elemont na stronie Forbes Polska - link
Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat!
 
ELEMONT LAUREATEM NAGRODY ORŁY WPROST!
Orły Wprost to nagroda dla tych firm, które nie tylko spełniają wymagające warunki finansowo-gospodarcze ale również wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju.

Dziękujemy Wprost wyróżnienie naszej firmy Elemont Sp. z o.o. Wyróżnienie odebrał Janusz Budziak, Dyrektor Obszaru Sprzedaży AKPiA.
Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego - wizerunek Orła Białego - które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Place w Londynie, tzw. „Zamku”.

 
🏆 LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2019 ROZDANE!
Opolska Izba Gospodarcza przyznała nagrodę Złoty Laur w kategorii w kategorii:

MANAGER, LIDER SPOŁECZNO - GOSPODARCZY
dla TOMASZA SADOWSKIEGO,
Prezesa Zarządu firmy Elemont Sp. z o.o.

⚡ Dziękujemy za docenienie wkładu firmy Elemont, Lidera zaangażowanego od 30 lat na polu społecznym i gospodarczym.🥇

Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji, organizowana przez Opolską Izbę Gospodarczą przyznaje nagrody dla samorządowców, przedsiębiorców i osób zasłużonych dla regionu.

Uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, było transmitowane przez TVP3 Opole.

👉 Zobacz transmisję z Galii wręczenia nagród: http://bit.ly/3ajHWdN
JUBILEUSZOWA GAZELA BIZNESU 2019 DLA ELEMONT
Dziennik Puls Biznesu opublikował jubileuszową XX Edycję Rankingu Gazele Biznesu 2019.

🏅Niezmiernie nam miło poinformować, że firma Elemont Sp. z o.o. po raz kolejny znalazła się w gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.

⚡️Dziękujemy całemu zespołowi Elemont! 👍

#GazeleBiznesu #Elemont
 
ZASILAMY TWOJĄ POMYŚLNOŚĆ W 2020 ROKU
🎄 ​​​​​​Elemont składa wszystkim pracownikom, klientom, kontrahentom, znajomym Elemontu, najserdeczniejsze życzenia wszelkich pomyślności oraz sukcesów na rok 2020 wraz z podziękowaniami za dotychczasową energetyczną współpracę 🎅⚡️

 
32 edycjia Akademickie Targi Pracy Campus Recruitment już za nami.
🤝 Dziękujemy za wszystkie energetyczne ⚡️ rozmowy na 32 edycji Akademickie Targi Pracy Campus Recruitment.

Nasza firma czeka na rozpoczęcie współpracy z Tobą!

📧 Wyślij jeszcze dziś CV za pomocą formularza na naszej stronie www: https://elemont.pl/kariera.php

✍️ Aplikacje przyjmujemy również bezpośrednio na zasil@elemont.pl
Zasil Elemont!

Organizatorzy: Fundacja Manus, Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej - Career Services, Politechnika Wrocławska,
 
Zapraszamy na naszą odmienioną stronę internetową www.elemont.pl
Na naszej stronie www.elemont.pl znajdziesz aktualności z życia Elemont Sp. z o.o., nowe oferty pracy, zrealizowane inwestycje i wiele innych przydatnych informacji podanych w innowacyjny sposób! 🤓

#Elemont #ZasilElemont
Dzień bez Samochodu
⚡ 22 września odbył się Dzień bez Samochodu, który w tym roku przypadł na niedzielę, dlatego Elemont obchodził go odrobinę później.

🤸‍♀️🏂🚴‍♀️🛴🚲🚃

23 września, w poniedziałek, nasz zespół napędzany "energią w działaniu dla lepszego klimatu" podjął się wyzwania przemierzenia tras do pracy mierzących od 10 km do 490 km środkami lokomocji innymi niż samochód...

🤸‍♀️🏂🚴‍♀️🛴🚲🚃

Wykorzystaliśmy rowery, hulajnogi, rolki, pociągi oraz mięśnie własnych nóg ..💪

Wszystkim pracownikom gratulujemy zapału, pomysłowości oraz świetnej kondycji!
 
Kameleon Łazik - przygód ciąg dalszy
⚡ 🤖 Łazik Kameleon skonstruowany przez Studentów Politechniki Opolskiej wspieranych "energią w działaniu" zajął 5 miejsce na European Rover Challenge!

Z zadaniami najlepiej poradził sobie zespół IMPULS z Politechniki Świętokrzyskiej - zwycięzcy zeszłorocznej edycji imprezy. Na drugim miejscu byli konstruktorzy z krakowskiego zespołu AGH Space Systems, a trzecie miejsce zajęli studenci Politechniki w Ostrawie działający w zespole RoverOva. Poniżej szczegółowe wyniki punktowe pierwszych pięciu drużyn:

📎 IMPULS (Politechnika Świętokrzyska) - 493,5
📎 AGH Space Systems (AGH) - 438
📎 RoverOva (Politechnika w Ostrawie) - 335,5
📎 SKA Robotics (Politechnika Warszawska) - 329
📎 Kameleon (Politechnika Opolska) - 326,5

Na rozdanie nagród przyjechał premier Mateusz Morawiecki, który wręczył statuetkę dla zwycięskiej drużyny.

💪 Dla zainteresowanych więcej informacji:
http://roverchallenge.eu/pl/2019/09/15/wyniki-erc-2019/

#Elemont
 
Forum Ciepłowników Polskich 2019
Elemont ecOnstruction na XXIII Forum Ciepłowników Polskich 15-18 września w Hotelu Amber Baltic!

Zapraszamy do spotkania z Elemont ecOnstruction!

Umów spotkanie z naszymi przedstawicielami: elemont@elemont.pl!
 
XXI Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW
⚡ JUŻ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK ⚡

💚 „Serce polskiej energetyki bije w Bełchatowie”
i...
energia Elemont również działa w Bełchatowie!

na

📍 XXI Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW
📍 9-11 września 2019
📍 w Hotelu Sport!

⚡ Zapraszamy do spotkania z Elemont!

📧 Umów spotkanie z naszymi przedstawicielami: elemont@elemont.pl!
 
NOWY DZIAŁ W ELEMONT
Co nowego robimy?
⚡️ W oddziale wrocławskim firmy Elemont prężnie rozwija się dział Infrastruktury Drogowej i Serwisu poszerzając wachlarz ofertowy Elemont o kolejną usługę! W kompleksowych usługach nowego działu znajdują się: realizacja inwestycji drogowych w zakresie robót elektrycznych projektowanie sieci kablowych elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia budowa, eksploatacja, serwis oświetlenia przemysłowego, drogowego, iluminacji obiektów architektonicznych, placów, mostów oraz parków budowa, eksploatacja, serwis urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych realizacja projektów związanych z wykonaniem i wdrożeniem organizacji ruchu drogowego
 
LINKEDIN + FACEBOOK
Dołącz do Energii Elemont

Drodzy Czytelnicy,

Elemont działa w kilkunastu lokalizacjach Polski oraz na Facebooku i LinkedIn!
Dowiedz się, co nowego w branży, kto z nami pracuje, gdzie działamy, kogo szukamy, co dzieje się w biurze, co dzieje się na budowach, gdzie możesz nas spotkać, co robimy, jak żyjemy, gdzie wypoczywamy, jakie hobby ostatnio nas pochłonęło, co czytamy, jak zasilamy nasze i Twoje pomysły!


Zapraszamy do lajkowania i do kontaktu!
 
KIERMASZ KSIĄŻKI
Nowa "tradycja" firmowa!

Rozpoczął się sezon urlopowy i mamy więcej czasu nie tylko na bieganie, jazdę na rowerze i wspinanie się po górach! (jak to zwykle bywa z roznoszącą nas energią elemontu…)
Inżynierowie Elemont na wzór starożytnych hołdują idei kalokagathii, czyli… (?)

Czytamy! Dużo i energetycznie.

Z tego powodu 12 lipca w oddziale wrocławskim debiutował Kiermasz Książki! Nasze prywatne biblioteczki oraz biblioteczki zaprzyjaźnionych placówek zostały zasilone na całe wakacje.
Kolejna edycja Kiermaszu Książki w Opolu – w czwartek!
 
CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ
Wyróżnienie za rok 2018 przyznane Elemont

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ
Bisnode Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie, które jest nadawane firmom o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według danych Bisnode Polska. Wyróżnieni Certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Tylko 1% firm na rynku znajduje się w elitarnym gronie wyróżnionych – w tym Elemont!
 
ELEMONT SHOWTRUCK
Spotkanie ze studentami Politechniki Opolskiej

⚡ Nic tak nie dodaje energii do działania jak spotkanie ze studentami Politechniki Opolskiej zainteresowanymi najnowocześniejszymi rozwiązaniami z obszaru automatyki!

Tym razem, przy współpracy z Endress+Hauser, mieliśmy okazję pokazać studentom Politechniki Opolskiej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki wystawę showtruck i porozmawiać o praktycznych aspektach automatyki przemysłowej.

Na zwiedzających wystawę studentów czekał doradca techniczny oraz specjaliści w zakresie pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury i analizy fizykochemicznej, z którymi można było przedyskutować zagadnienia dotyczące aplikacji pomiarowych.

Rafał Tarnogrodzki i Jakub Kwiatkowski, reprezentujący nasz dział AKPiA, z zaangażowaniem odpowiadali na pytania studentów, opowiadali o wyzwaniach stojących przed osobami wiążącymi swoją przyszłość z automatyką i zachęcali ich do odważnego testowania prezentowanych modeli sprzętu. Rafał Tarnogrodzki również przeprowadził wykład pt. „Automatyka przemysłowa w praktyce”, realizowany w ramach Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości.

⚙️ Podczas spotkania znalazła się także przestrzeń do rozmów o budowaniu swojej kariery zawodowej razem z naszą firmą – dzięki programom praktyk absolwenckich i pracy w Elemont Sp z o.o.

#ZasilElemont
 
NA MECIE BIEGU FIRMOWEGO 2019
Kto był najszybszym Pędzącym Amperem?

⚡️ Pędzące Ampery Elemontu niemal niezauważone dobiegły do mety, po drodze dzieląc się energią z innymi zawodnikami! Dziękujemy Wam Drogie Pędzące Ampery!

Tak jak obiecaliśmy w piątek, dziś przedstawiamy trzy najszybciej Pędzące Ampery:
Andrzej Mendel
Andrzej Ignaszewski
Marek Chrapkiewicz
——————————–
Dziękujemy również Fundacji Everest!
W tym roku biegliśmy dla: Podopieczni Bieg Firmowy

#EnergiaWDziałaniu! #BiegFirmowy
 
PĘDZĄCE AMPERY ZNOWU W AKCJI
18 maja Bieg Firmowy we Wrocławiu

⚡️ Pędzące Ampery Elemontu jutro mkną w Biegu Firmowym 2019 w turze II!

Strzeżcie się.
LUB
Kibicujcie:
Łukaszowi, Patrycji, Przemysławowi, Krzysztofowi i Katarzynie,
Michałowi, Pawłowi, Piotrowi, Pawłowi i Andrzejowi
Marcinowi, Andrzejowi, Pawłowi, Markowi i Sławomirowi !

Niebawem poinformujemy, kto tym razem okazał się najszybszym Pędzącym Amperem Elemontu !

#EnergiaWDziałaniu! #BiegFirmowy
 
GALA DIAMENTY FORBESA
Obsypani Diamentami w Katowicach

Druga gala „Diamenty Forbesa” za nami!

Nagrodę za zajęcie I miejsca w województwie opolskim w imieniu firmy Elemont odebrał Wojciech Wałach, dyrektor handlowy działu Ochrony Środowiska ecOnstruction!

⚡️ Jeszcze raz dziękujemy całemu zespołowi i grupowej „energii w działaniu”!

⚡️ Z tej okazji również przypominamy artykuł umieszczony na stronie forbes.pl: http://bit.ly/2MHjNn1
ELEMONT ECONSTRUCTION NA WIOSENNYM SPOTKANIU Z CIEPŁOWNIKAMI
Odwiedź nas w Zakopanym!

Elemont ecOnstruction na XXVI Sympozjum „Wiosenne Spotkanie Ciepłowników”
24-26 kwietnia, Zakopane, Hotel Nosalowy Dwór

⚡️ Zapraszamy na nasze malownicze stanowisko zlokalizowane na tarasie hotelu!

Porozmawiamy między innymi na tematy związane z:
 • instalacjami oczyszczania spalin, ścieków
 • technologiami ochrony środowiska dla energetyki komunalnej i przemysłowej,
 • rozwiązaniach podnoszących efektywność energetyczną!
Zapowiedź konferencji:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1nxJI8U5OIo
 
ŻYCZENIAMI ZASILAMY W ENERGIĘ DO DZIAŁANIA!
Wszystkim pracownikom, klientom, kontrahentom, znajomym Elemontu, kolegom królika i zająca...

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
ELEMONT S.A. PATRONEM O PUCHAR KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI DLA SENIORÓW
zobacz
ELEMONT SPONSOREM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
zobacz
SPOTKANIE Z UCZNIAMI TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO W OPOLU
zobacz
ELEMONT Z KOŁEM NAUKOWYM SNS AUTOMATYK
zobacz
FIRMA ELEMONT WSPIERA ​​​​​​​ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
zobacz
POLITECHNIKA OPOLSKA ZACIEŚNIA WSPÓŁPRACĘ Z ELEMONT SP. Z O.O.
zobacz
PONOWNIE NAKRĘCAMY SIĘ NA POMAGANIE
zobacz
WSPÓLNIE WYBIEGALIŚMY 252 875 zł
zobacz
ELEMONT NAKRĘCIŁ SIĘ NA POMAGANIE
zobacz
TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE
zobacz
AKCJA RENOWACJI DOMU DLA DZIECI „NADZIEJA”
zobacz
ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW DLA DZIECI
zobacz
MOC ELEMONTOWYCH PREZENTÓW DLA TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO
zobacz
WSPARCIE „ELEKTRYCZNIAKA” W WYJEŹDZIE DO USA – ODYSEJA UMYSŁU
zobacz
ŁAZIK NAGRODZONY! V MIEJSCE W ZAWODACH ŁAZIKÓW.
zobacz
DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
zobacz
DZIEŃ TECHNIKA , DZIEŃ PRACOWNIKA – ODSŁONIĘCIE TABLICY ELEMONT W ZSZ W BRZEGU.
zobacz
ELEMONT Z MEDALEM IM. ANTONIEGO PLAMITZERA!
zobacz
MIKOŁAJKI W TECHNIKUM ELEKTRYCZNYM
zobacz
LEKCJA 5 PRZEWODNIK ELEKTRYZUJĄCA NAUKA
zobacz
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI
zobacz
ZIMOWA WYPRAWA ELEMONT W TATRY WYSOKIE
zobacz
ELEMONT – ZŁOTY SPONSOR KONKURSU MISS OPOLSZCZYZNY
zobacz
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zobacz

KONTAKT

Elemont S.A.
ul. Dobrzeńska 72b
45-920 Opole
NIP: 7540136882
REGON: 004504022
TEL: +48 77 543 23 95
E-mail: elemont@elemont.pl

Siedziba Opole
ul. Dobrzeńska 72b
45-920 Opole

Oddział Wrocław
ul. Wyścigowa 58
53-012 Wrocław

Oddział Katowice
ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000965039, o kapitale zakładowym 1 174 000,00 zł opłacony w całości.
NAPISZ DO NAS
Elemont S.A.
Serwis 7/24h
Tel: +48 77 543 23 95
Tel: 726 801 900
E-mail: elemont@elemont.pl
E-mail: serwis@elemont.pl

Wiadomość została wysłana

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
MŁODSZY SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW ( Opole lub Wrocław)
OPIS STANOWISKA
 • Poszukiwanie nowych dostawców oraz współpraca z dotychczasowymi,
 • Kwalifikowanie oraz ocena dostawców (analiza wymagań jakościowych, technicznych oraz terminowości dostaw),
 • Przygotowywanie oraz składanie zamówień zgodnie z harmonogramem robót/wytycznymi Kierownika Projektu
 • Koordynacja bieżących zakupów materiałów.
 • Wprowadzanie do bazy CRM szczegółowego zestawienia kosztów w oparciu o zatwierdzone faktury VAT
OFERUJEMY
 • Możliwość uzyskania uprawnień
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dostęp do platformy psychoedukacyjnej
 • Program rekomendacji pracowników
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów
 • Spotkania integracyjne
 • Inicjatywy dobroczynne
 • Kawa / herbata
 • Parking dla pracowników
 • Paczki świąteczne
 • Dzień wolny z okazji urodzin
WYMAGANIA
 • Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy w zespole,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, sumienność,

Mile widziane :
 • Wykształcenie techniczne

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
KEY ACCOUNT MANAGER (w obszarze wytwarzania energii dla przemysłu) ( KATOWICE, CAŁA POLSKA)
OPIS STANOWISKA
 • Pozyskiwanie projektów oraz zapytań dla Generalnego Wykonawcy (Energetyka) w obszarze budowy źródeł wytwórczych: spalarnie RDF, Kotłownie Biomasowe, Kotłownie Gazowe oraz Bloki Gazowo – Parowe ze szczególnym uwzględnieniem klientów przemysłowych
 • Przygotowywanie wycen we współpracy z zespołem kosztorysowym i projektowym
 • Przygotowanie ofert handlowych (w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz zamówień dla sektora prywatnego ) oraz finalizacja transakcji oraz posprzedażowa obsługa klienta
 • Zarządzanie i nadzór nad procesem ofertowania w ramach prowadzonych inwestycji
 • Prowadzenie negocjacji handlowych i negocjacje kontraktów
 • Realizowanie wyznaczonych celów sprzedażowych i ewidencja działań w systemie
OFERUJEMY
 • Stabilną pracę w nowocześnie zarządzanej firmie
 • Możliwość pracy przy ciekawych i gwarantujących rozwój zawodowy projektach
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Ubezpieczenie na życie
 • Spotkania integracyjne
 • Płatny program rekomendacji pracowników
 • Dostęp do platformy psych-edukacyjnej
 • Szkolenia dla pracowników
 • Dofinansowanie do szkoleń i kursów
 • Atrakcyjny system poleceń pracowniczych
 • Dzień wolny z okazji urodzin
WYMAGANIA
 • Znajomość rynku przemysłowego w Polsce
 • Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w branży energetycznej, budowlanej w obrębie budowy obiektów energetycznych
 • Bardzo dobra znajomość rynku energetycznego w szczególności w jednym z obszarów: ITPO, Biomasy, Biogazu, Kogeneracji
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów handlowych oraz prowadzenia negocjacji
 • Doświadczenie zawodowe w budowaniu wielobranżowych budżetów ofertowych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość programów MS Office
 • Wysoka kultura osobista oraz rozwinięte kompetencje handlowe
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do podróży służbowych na terenie całej Polski
Mile widziane
 • Znajomość programów dofinansowujących inwestycje energetyczne i przemysłowe

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
TECHNOLOG ( KATOWICE)
OPIS STANOWISKA
 • Nadzór nad branżą technologiczną w projektach z ramienia Generalnego Wykonawcy
 • Dobór i / lub analiza urządzeń dla układów nowoprojektowanych instalacji związanych z wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (głównie silniki gazowe, turbiny gazowe, kotły gazowe, biomasowe i rdf), m.in. rurociągów z armaturą, wymienników, pomp, wentylatorów, zbiorników, sprężarek, itp.
 • Współpraca z zespołem projektowym innych branż
 • Nadzór nad dokumentacją w zakresie technologii i branży instalacyjnej w szczególności w projektach budowy nowych instalacji w oparciu o wytwórcze źródła energii jak np. silniki gazowe, kotły, turbiny gazowe, kotły gazowe, biomasowe i rdf
 • Udział w tworzeniu dokumentacji projektowych na wszystkich etapach realizacji projektu: w fazie koncepcji, feasibility study, projektów techniczny i wykonawczych
 • Analizę rozwiązań technicznych i warunków formalnych instalacji planowanych inwestycji z branży: ciepłowniczej, gazowej
 • Analiza i opiniowania dokumentacji wykonawczej
 • Koordynacja i / lub nadzór nad powierzonymi projektami (lub ich częściami) w branży technologicznej
 • Uczestnictwo w naradach i spotkaniach również jako lider zespołu
OFERUJEMY
 
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie przy realizacji ciekawych projektów
 • Stabilną pracę w nowocześnie zarządzanej firmie
 • Możliwość pracy przy ciekawych i gwarantujących rozwój zawodowy projektach
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
 • Niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon)
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
 • Prywatne ubezpieczenie grupowe
 • Platforma psychoedukacja
 • Program rekomendacji pracowników
 • Dofinansowania do podnoszenia kwalifikacji
WYMAGANIA
 
 • Wiedza techniczna z zakresu pracy układów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej, w szczególności w oparciu o układu kogeneracji z wykorzystaniem silników gazowych i turbin gazowych
 • Ukończone studia wyższe inżynierskie, mile widziane w kierunku związanym z branżą energetyczną i ochrony środowiska
 • Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku minimum 3 lata
 • Znajomość pakietu MS Office, AutoCad oraz znajomości innych programów wspierających projektowanie
 • Komunikatywność, samodzielność, wielowątkowość, otwartość, wysoka inicjatywa do podejmowania nowych tematów, umiejętność pracy pod presją czasu.
Mile widziane
 • Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
KIEROWNIK PROJEKTU ( CAŁA POLSKA)
OPIS STANOWISKA
 
 • Zarządzanie projektem od etapu przygotowania budżetu i harmonogramu do końcowego rozliczenia projektu
 • Odpowiedzialność za dyscyplinę budżetową projektu oraz sprawdzanie możliwości terminowego wykonania zadania.
 • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego/ wizje lokalne
 • Monitorowanie jakości oraz zgodności z dokumentacją techniczną wykonywanych prac.
 • Kierowanie (przy współpracy z Kierownikiem/Inżynierem Budowy/ Działem prawnym) organizacją prac na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
 • Prowadzenie negocjacji handlowych oraz zmian kontraktowe (aneksy, harmonogramy)
 • Zamawianie materiałów (poprzez współpracę z działem zamówień)
 • Kontraktację podwykonawców (poprzez współpracę z innymi działami firmy)
 • Nadzór nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie (poprzez współpracę ze służbami BHP)
 • Współpraca z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu
OFERUJEMY
 • Stabilną pracę w nowocześnie zarządzanej firmie
 • Możliwość pracy przy ciekawych i gwarantujących rozwój zawodowy projektach
 • Rzeczywiste możliwości uzyskania awansu w strukturze firmy
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
 • Dogodną dla Ciebie formę zatrudnienia- umowę o pracę lub o współpracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • System poleceń pracowniczych
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
 • Platforma wellbeingowa
 • Prywatne ubezpieczenie grupowe
WYMAGANIA
 
 • Doświadczenie w realizacji  projektów z zakresu instalacji elektro-energetycznych, koordynowania i planowania działań
 • Doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi, doświadczenie w realizacji projektów w przemyśle i energetyce tj. budowa fabryk, zakładów produkcyjnych, stacji transformatorowych typu PZ/GPZ, instalacji elektroenergetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach, instalacji SN
 • Umiejętności: doświadczenie w zarządzaniu dużymi kontraktami w branży budowlanej, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwiązywania problemów
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe (elektryka, elektrotechnika lub pokrewne)
 • Obsługa komputera: MS Office, AutoCAD, MS. Project, Norma
 • Prawo  jazdy B
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
INŻYNIER DS. POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH ( CAŁA POLSKA)
OPIS STANOWISKA
 • Wykonywanie badań elektrycznych i pomiarów pomontażowych w obiektach przemysłowych
 • Udział w pracach przy  doborze i uruchamianiu systemów sterowania i nadzoru
 • Przetwarzanie i analiza zarejestrowanych danych przeprowadzonych pomiarów
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiza wyników oraz sporządzanie sprawozdań niezbędnych do procesu oraz udział w sporządzaniu dokumentacji powykonawczej
 • Analiza przyczyn zaistniałych niezgodność oraz inicjowanie rozwiązań
 • Ścisła współpraca ze wszystkimi członkami zespołu
OFERUJEMY
 • Stabilną pracę w nowocześnie zarządzanej firmie
 • Możliwość pracy przy ciekawych i gwarantujących rozwój zawodowy projektach
 • Rzeczywiste możliwości uzyskania awansu w strukturze firmy
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
 • Dogodną dla Ciebie formę zatrudnienia- umowę o pracę lub o współpracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
 • Prywatne ubezpieczenie grupowe
WYMAGANIA
 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane kierunki: elektrotechnika, elektroenergetyka lub elektronika
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie mile widziane, jednak jesteśmy otwarci na osoby bez doświadczenia, chętne do nauki i rozwoju w obszarze pomiarów i rozruchu
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (możliwe delegacje na terenie całej Polski).

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
PROJEKTANT/ PROJEKTANTAKA BRANŻY KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ ( KATOWICE)
OPIS STANOWISKA
 • Opracowywanie projektów koncepcyjnych oraz wykonawczych branży budowlanej
 • Analizowanie rozwiązań konstrukcyjnych, w tym weryfikacja projektów zlecanych firmom podwykonawczym
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Realizowanie prac zgodnie z założonym harmonogramem
 • Uczestniczenie w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na każdym etapie realizacji inwestycji
 • Raportowanie stanu zaawansowania prac zgodnie z obowiązującymi zasadami
OFERUJEMY
 • Stabilną pracę w nowocześnie zarządzanej firmie
 • Możliwość pracy przy ciekawych i gwarantujących rozwój zawodowy projektach
 • Rzeczywiste możliwości uzyskania awansu w strukturze firmy
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
 • Dogodną dla Ciebie formę zatrudnienia- umowę o pracę lub o współpracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
 • Prywatne ubezpieczenie grupowe
 • Profesjonalne wsparcie doświadczonego i zgranego zespołu
 • Dodatkowy dzień wolny 
WYMAGANIA
 • Wykształcenie wyższe techniczne: kierunek budownictwo
 • Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Min 3 letnie doświadczenie w projektowaniu/sporządzaniu dokumentacji technicznej branży konstrukcyjno-budowlanej: preferowane budownictwo przemysłowe
 • Znajomość środowiska CAD – Autocad, Robot Structural Analysis, Microsoft Office
 • Znajomość podstawowych przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Norm Budowlanych (Eurokod)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność analitycznego myślenia i merytorycznego podejścia do zadań
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
KIEROWNIK OPBSZARU SPRZEDAŻY- ENERGETYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA ( KATOWICE, CAŁA POLSKA)
OPIS STANOWISKA
 • Pozyskiwanie zapytań ofertowych
 • Przygotowywanie wycen we współpracy z zespołem kosztorysowym
 • Przygotowanie ofert handlowych w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz zamówień dla sektora prywatnego
 • Zarządzanie i nadzór nad procesem ofertowania w ramach prowadzonych inwestycji
 • Prowadzenie negocjacji handlowych i obsługa prowadzonych kontraktów
 • Realizowanie wyznaczonych celów sprzedażowych i ewidencja działań w systemie
 • Finalizacja transakcji oraz posprzedażowa obsługa klienta
 • Ścisła współpraca z innymi działami firmy
OFERUJEMY
 • Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
 • Umowę o pracę lub współpracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Prywatne ubezpieczenie grupowe
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
 • Możliwość awansu w strukturze firmy
 • Profesjonalne wsparcie doświadczonego zespołu
WYMAGANIA
 • Znajomość rynku energetycznego w Polsce
 • Doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku w branży energetycznej, budowlanej w obrębie budowy obiektów energetycznych
 • Bardzo dobra znajomość rynku energetycznego w szczególności w jednym z obszarów: ITPO, Kogeneracji, Gazu, Biogazu
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów handlowych oraz prowadzenia negocjacji
 • Doświadczenie w budowaniu budżetów ofertowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wysokiej kultury osobistej oraz rozwiniętych kompetencji handlowych
 • Mile widziana znajomość prawa zamówień publicznych
 • Prawa jazdy kat. B oraz gotowości do podróży służbowych na terenie całej Polski (nasze biuro znajduje się w Katowicach)

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA (OPOLE LUB WROCŁAW)
OPIS STANOWISKA
Twoje zadania na stanowisku będą obejmowały:
 
 • Sporządzanie ofert techniczno-handlowych w zakresie instalacji elektrycznych
 • Analiza specyfikacji, wymagań i dokumentacji technicznych
 • Dobór optymalnych materiałów i urządzeń
 • Współpraca z zespołem projektowym w celu zastosowania optymalnych rozwiązań
 • Analiza rynku i kosztów, przygotowywanie projektów zamiennych i rozwiązań równoważnych
 • Udział w spotkaniach z klientami
 • Poszukiwanie nowych partnerów biznesowych i utrzymywanie relacji z obecnymi partnerami
OFERUJEMY
 • Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
 • Umowę o pracę lub współpracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Prywatne ubezpieczenie grupowe
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
 • Możliwość awansu w strukturze firmy
 • Profesjonalne wsparcie doświadczonego zespołu
WYMAGANIA
 • Wykształcenie techniczne, preferowane kierunki elektryczne, elektrotechniczne, budowlane, automatyka i elektronika
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Mile widziane doświadczenie  w realizacji projektów w przemyśle i energetyce ( budowa fabryk, zakładów produkcyjnych, instalacji elektroenergetycznych w elektrowniach)
 • Znajomość rynku i rozwiązań technicznych branży elektrycznej i/ lub  teletechnicznej
 • Dobra organizacja czasu pracy, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, samodzielność
 • Mile widziana znajomość MS Project, NormaPro, AutoCAD

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
INŻYNIER/ SPECJALISTA AUTOMATYK AKPiA ( CAŁA POLSKA)
OPIS STANOWISKA

Zakres prac na stanowisku obejmuje:
 • Udział w projektach z zakresu automatyki
 • Planowanie prac na budowie
 • Analizowanie dokumentacji technicznej i opracowanie dokumentacji powykonawczej
 • Planowanie zakupów aparatury i sprzętu z zakresu AKPiA
 • Kontrolowanie prac montażowych z zakresu AKPiA
 • Czynny udział w uruchomieniach i rozruchach instalacji
 • Nadzorowanie nad podwykonawcami i dostawcami urządzeń z zakresu automatyki
 • Udział w naradach i odbiorach prac
 • Bieżąca współpraca z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktów
OFERUJEMY
 
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie grupowe
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • System premii i nagród;
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń, dofinansowanie nauki;
 • Dofinansowanie do karty MultiSport;
 • Dodatkowy dzień wolny za dzień urodzin;
WYMAGANIA
 
 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku automatyka, energetyka, elektryka, mechanika
 • Min.2 -letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną
 • Znajomość systemów sterowania
 • Doświadczenie w realizacji projektów z zakresu AKPiA
 • Praktyczna wiedza dotycząca obwodów zasilania urządzeń i rozdzielni elektrycznych oraz funkcjonowania układów pomiarowych
 • Samodzielność, dokładność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski - miejsca budów prowadzonych przez firmę;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
Mile widziane:
 • Umiejętność projektowania w programach EPLAN, Engineering Base;
 • Umiejętność Programowania sterowników PLC;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Uprawnienia SEP do 30kV;

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
PŁATNA PRAKTYKA W DZIALE OFERTOWANIA ( OPOLE)
OPIS STANOWISKA
W trakcie praktyki będziesz wspierał dział ofertowania w różnych zadaniach:
 • Przygotowywaniu zapytań ofertowych i analizie ofert od dostawców urządzeń i systemów
 • Zliczaniu elementów z dokumentacji technicznej
 • Tworzeniu zestawień w Excelu
 • Wycenie robót branży elektrycznej
 • Analizie dokumentacji pod kątem kompletności
 • Analizie dokumentacji pod kątem rozwiązań zamiennych i równoważnych
 • Administracyjnym wsparciu działu
OFERUJEMY
 • Możliwość nauki pod okiem najlepszych specjalistów w branży 
 • Pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju zawodowego
 • Umowę o praktykę absolwencką na okres 3 miesięcy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie płatne od pierwszego miesiąca praktyk
 • Niezbędne narzędzia pracy oraz nieograniczony dostęp w biurze do dobrej kawy, herbaty i wody
WYMAGANIA
Aplikuj do nas jeżeli
 • Posiadasz status absolwenta uczelni wyższej technicznej ( preferowane kierunki: elektronika, elektrotechnika, automatyka lub pokrewne)
 • Interesuje Cię praca w firmie związanej z branżą elektryczną
 • Jesteś osobą kreatywną, skuteczną w działaniu i chętną do nauki
 • Będziesz w dyspozycji do praktyk przez minimum 20 godzin w tygodniu
 • Obsługa MS Office  nie stanowi dla Ciebie problemu
 • Mile widziana znajomość Auto CAD

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
PŁATNA PRAKTYKA W OBSZARZE REALIZACJI ( OPOLE)
OPIS STANOWISKA
W trakcie praktyki będziesz wspierał dział  w różnych zadaniach:
 • Weźmiesz aktywny udział w realizacji projektu, na wybranych etapach realizacji budowy
 • Zostaniesz zapoznany/-a  z dokumentacją techniczną projektu
 • Będziesz miał/-a okazję współuczestniczyć w prowadzeniu dokumentacji technicznej
 • Zostaniesz zaangażowany/-a w przygotowane zestawień i raportów danych dotyczących realizacji
 • Będziesz wspierał/-ła Inżynierów, Kierownika Robót i Kierownika Projektu w realizacji ich codziennych zadań

A wszystko to pod okiem najlepszych fachowców!
OFERUJEMY
 • Możliwość nauki pod okiem najlepszych specjalistów w branży 
 • Pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju zawodowego
 • Umowę o praktykę absolwencką na okres 3 miesięcy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie płatne od pierwszego miesiąca praktyk
 • Niezbędne narzędzia pracy oraz nieograniczony dostęp w biurze do dobrej kawy, herbaty i wody
WYMAGANIA
 • Posiadasz status absolwenta uczelni wyższej technicznej ( preferowane kierunki: elektronika, elektrotechnika, automatyka lub pokrewne)
 • Interesuje Cię praca w firmie związanej z branżą elektryczną
 • Jesteś osobą kreatywną, skuteczną w działaniu i chętną do nauki
 • Będziesz w dyspozycji do praktyk przez minimum 20 godzin w tygodniu
 • Obsługa MS Office  nie stanowi dla Ciebie problemu
 • Mile widziana znajomość Auto CAD

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( WOJ.DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE)
OPIS STANOWISKA
Nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie:
 • Realizacji terminowości i jakości prac, w ramach założonego budżetu
 • Nadzór nad procesem wykonania instalacji elektrycznych
 • Utrzymywania bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru inwestorskiego
 •  Sporządzania i przechowywania dokumentów budowy
 • Kierowania pracami na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
 • Zamówień materiałów (poprzez współpracę z działem zamówień)
 • Koordynowania prac podległych pracowników
 • Koordynowania prac brygad montażowych oraz podwykonawców
 • Kontroli nad wykonywaniem dokumentacji podwykonawczej
 • Kontroli nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie współpracy z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu
OFERUJEMY
 • Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
 • Umowę o pracę lub współpracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, w tym wsparcie w okresie wyjazdów służbowych
 • System premii i nagród
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Prywatne ubezpieczenie grupowe
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
 • Możliwość awansu w strukturze firmy
 • Dużą samodzielność w działaniu
WYMAGANIA
 • Ukończone studia wyższe inżynierskie
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych
 • Doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych
 • Praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem  realizacji inwestycji
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Gotowość do pracy w delegacji w regionie Polski Południowo-zachodniej ( głównie województw dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, lubuskiego)
 • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
ELEKTROMONTER W DZIALE REALIZACJI ( JELENIA GÓRA)
OPIS STANOWISKA
 • Montaż, obsługę, konserwację oraz remonty urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
 • Dbałość o jakość, terminowość i poprawność realizowanych zadań
 • Współpracę z Brygadzistą, Kierownikiem Robót
OFERUJEMY
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Rozbudowany system premiowy
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Wsparcie finansowe w okresie wyjazdu służbowego
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach
 • Szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, pracę w różnorodnych projektach
 • Prywatną opiekę medyczną, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Przyjazną atmosferę pracy
WYMAGANIA
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o specjalności elektryka
 • Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E min. do 1 kV
 • Zdolność do pracy na wysokości
 • Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • Gotowość do pracy w delegacji

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
ELEKTROMONTER (OPOLE I MIEJSCA REALIZOWANYCH BUDÓW)
OPIS STANOWISKA
• Montaż, obsługa, konserwacja oraz remonty urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami BHP, DTR oraz poleceniami przełożonych, wg posiadanych kwalifikacji (Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E)
• Dbałość o jakość, terminowość i poprawność realizowanych zadań
• Współpraca z Brygadzistą, Kierownikiem Robót
 
OFERUJEMY
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Rozbudowany system premiowy
• Niezbędne narzędzia pracy
• Wsparcie w okresie wyjazdu służbowego
• Możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy
• Szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, pracę w różnorodnych projektach
• Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie grupowe
• Przyjazną atmosferę pracy
 
WYMAGANIA
• Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o specjalności elektryka
• Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E min. do 1 Kv
• Zdolność do pracy na wysokości
• Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
• Gotowość do pracy na terenie całej Polski
 

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
ELEKTROMONTER/BRYGADZISTA (WROCŁAW I TEREN WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO)
OPIS STANOWISKA
• Prace związane z konserwacją, utrzymaniem i budową energetycznej infrastruktury drogowej (w tym linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe)
• Naprawy kabli, wykonywanie pomiarów elektrycznych, wymiana źródeł światła, naprawa opraw oświetleniowych, wymiana słupów po kolizjach, naprawa i montaż rozdzielni
 
OFERUJEMY
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Niezbędne narzędzia pracy
• Szkolenia (SEP, PPN, uprawnienia UDT – podnośniki ,HDS, koparki)
• Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie grupowe
• Przyjazną atmosferę pracy
 
WYMAGANIA
• Znajomość podstaw elektryki (uprawnienia SEP do 1kV możliwe do zdobycia u pracodawcy)
• Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m (prace wykonywane z podnośnika koszowego)
• Posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B
• Zaangażowanie, rzetelność, uczciwość
• Wykształcenie min. Zawodowe
 

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
INŻYNIER BUDOWY (CAŁA POLSKA)
OPIS STANOWISKA
Ścisła współpraca z Kierownikiem Robót Elektrycznych w zakresie:
• Nadzoru nad powierzonym kontraktem
• Organizacji i kontroli realizacji robót
• Nadzoru nad pracownikami
• Zgodności, jakości i terminowości wykonania robót
• Kontroli i rozliczania podwykonawców
• Odbiorów wykonywanych robót
• Zapewnienia przestrzegania przepisów BHP
• Prowadzenia dokumentacji robót
• Bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji
 
OFERUJEMY
• Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
• Umowę o pracę lub współpracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie (w tym wsparcie w okresie wyjazdów służbowych)
• System premii i nagród
• Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe
• Dużą samodzielność w działaniu
• Możliwości rozwoju zawodowego i awansu w strukturze firmy
 
WYMAGANIA
• Wykształcenie wyższe kierunkowe; elektryka, elektrotechnika lub pokrewne umożliwiające zdobycie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
• Posiadanie świadectw kwalifikacji E i D
• Praktyczna znajomość programu AutoCAD, MS. Project
• Umiejętność i łatwość podejmowania decyzji
• Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu i wielowątkowych zadań
• Prawo jazdy kat. B
• Gotowość do wyjazdów służbowych związanych z budowami realizowanymi przez spółkę
• Mile widziane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi
• Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów w przemyśle i energetyce tj. budowa fabryk, zakładów produkcyjnych, stacji transformatorowych typu PZ/GPZ, instalacji elektroenergetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach, instalacji SN
 

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
MŁODSZY INŻYNIER
OPIS STANOWISKA
 
• Gotowość do pracy na terenie Polski – miejsca budów prowadzonych przez Spółkę
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (elektryka, elektrotechnika, automatyka i robotyka, pokrewne)
• Dyspozycyjność min. 20 godzin w tygodniu ( poniedziałek – piątek)
• Chęć poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności
• Pracowitość i samodzielność
• Umiejętność pracy w grupie
• Dodatkowym atutem będzie znajomości języka angielskiego
 
OFERUJEMY
 
• Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
• Przejrzystą ścieżkę awansu i podnoszenia kwalifikacji
• Wdrożenie na stanowisku w oddziale firmy w Opolu lub Wrocławiu
• Wsparcie i niezbędne szkolenia podczas trwania zatrudnienia
• Konkurencyjne wynagrodzenie i benefity
• Dofinansowanie uzyskania uprawnień
• Przyjazną atmosferę pracy
 
WYMAGANIA
• Wsparcie kierownika robót i kierownika projektu w realizacji zadań
• Uczestnictwo w radach budowy
• Zapoznanie się z dokumentacją techniczną projektu
• Uczestnictwo w realizacji projektu
• Stałe doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy
• Aktywne uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
 

KARIERA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

Naszym pracownikom gwarantujemy:

- Pracę u lidera swojej branży
- Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
- Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
- Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
BRYGADZISTA – ELEKTROMONTER (OPOLSKIE)
OPIS STANOWISKA
• Realizowanie zadań powierzonych przez Kierownika Robót Elektrycznych
• Planowanie, organizację i bezpośredni nadzór na budowie prac podległej brygady
• Montaż, obsługę, konserwację oraz remonty urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w zakresie wg. posiadanych kwalifikacji (Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E), zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami BHP, DTR
• Prowadzenie bieżących instruktaży stanowiskowych
• Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy dla podległej brygady
 
OFERUJEMY
• Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• System premii i nagród
• Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń, dofinansowanie nauki
• Prywatną opiekę medyczną oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 
WYMAGANIA
• Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o specjalności elektryka
• Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E min. do 1 kV
• Zdolność do pracy na wysokości
• Mile widziane doświadczenie w firmie elektrycznej
• Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność
 

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
ELEMONT S.A. PATRONEM O PUCHAR KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI DLA SENIORÓW
 

Elemont S.A. patronem II Mistrzostwa w nordic walking i w biegach o Puchar Komendanta Miejskiego Policji dla seniorów.W minioną sobotę, 25 czerwca we Wrocławiu, odbyły się II Mistrzostwa w nordic walking i w biegach o Puchar Komendanta Miejskiego Policji dla seniorów.  Elemont był partnerem wydarzenia, a jego głównym organizatorem było Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego –Wrocławskie Centrum Seniora oraz Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

W imprezie wzięło udział ponad 70 seniorów, wspieranych i dopingowanych przez wolontariuszy z naszej firmy.  W finalnej części spotkania puchary wręczali Prezes Zarządu Elemont S.A. Tomasz Sadowski, Komendant Miejski Policji we Wrocławiu podinsp. Rafał Siczek oraz Dyrektor Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Feliks. 

Było nam niezmiernie miło wspierać akcję promującą zdrowy styl życia i inicjującą pozytywne emocje oraz wręczać nagrody i medale zwycięzcom tego wspaniałego wydarzenia. Jak zawsze dodajemy energii w działaniu ⚡ 🥇

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
ELEMONT SPONSOREM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
W dniu 30.05.22 podpisaliśmy umowę sponsoringową z przedstawicielem Politechniki Wrocławskiej, z Panem Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydział Elektryczny Politechnika Wrocławska, dr inż. Januszem Staszewskim, prof. Uczelni. Naszą Spółkę reprezentowała Edyta Kolendowicz - Kierownik Regionalny Sprzedaży OZE oraz Koordynator współpracy z Uczelniami i Szkołami.Elemont został sponsorem i organizatorem „Budowy prototypu Makiety Linii Procesowej” realizowanej przez członków koła SNS Automatyk Politechnika Wrocławska - na zdjęciu Jakub Wrona, który jest członkiem Stowarzyszenie Naukowe Studentów AUTOMATYK.Tematem projektu jest opracowanie i wykonanie modelu linii procesowej, stanowiącej demonstrator technologii i umiejętności osób pracujących nad projektem. Przy projekcie będzie pracować 15 osób podzielonych na 7 zespołów, każdy zespół jest odpowiedzialny za osobny moduł linii np. moduł taśmociągu, moduł systemu.Stowarzyszenie SNS Automatyk zrzesza studentów, którzy interesują się automatyką przemysłową, sterownikami PLC oraz robotyką i elektroniką.Elemont to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane, które od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W tym czasie spółka uczestniczyła w zainstalowaniu mocy na poziomie ponad 7500 MW zarówno w energetyce konwencjonalnej, przy źródłach kogeneracyjnych jak i odnawialnych źródłach energii. Firma Elemont szczególną uwagę poświęca projektom w formule „pod klucz” budując instalacje energetyczne posiadające pozytywny wpływ na środowisko.

 

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
SPOTKANIE Z UCZNIAMI TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO W OPOLU
W maju spotkaliśmy się z uczniami, Technikum Elektrycznego im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, z klasami 3ab i 1ab w zawodzie elektryk. 

Podczas spotkania mogliśmy się podzielić naszą wiedzą i ponad 30 letnim doświadczeniem zdobytym w trakcie naszych realizacji. Grzegorz Ćwikowski - Kierownik Projektu z ramienia Elemont, opowiedział o realizowanych projektach przez naszą Spółkę na terenie województwa opolskiego. 

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu to najstarsza szkoła zawodowa Opola i jedna z najstarszych w regionie, jest spadkobiercą placówek oświatowych, które istniały w budynku szkolnym od czasów międzywojennych. Ciągłość kształcenia zawodowego, trwająca ponad 80 lat, stanowi wyróżnik tej szkoły i jej wspaniałą tradycję.

Dziękujemy za spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kontynuację.

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
ELEMONT Z KOŁEM NAUKOWYM SNS AUTOMATYK
W marcu Elemont zorganizował spotkanie z kołem naukowym SNS Automatyk PWr z Politechnika Wrocławska. Stowarzyszenie zrzesza studentów, którzy interesują się automatyką przemysłową, sterownikami PLC oraz robotyką i elektroniką. W wydarzeniu wzięli udział studenci z różnych kierunków oraz pracownicy naszej firmy: Patrycja Kołodziejczyk, Edyta Kolendowicz, Kinga Czyż oraz Rafał Tarnogrodzki.Podczas spotkania mogliśmy się podzielić naszą wiedzą i ponad 30 letnim doświadczeniem zdobytym w trakcie naszych realizacji, również z punku widzenia prac jako generalny wykonawca. 

Opowiedzieliśmy o misji naszej firmy, strategii działania oraz o dostępnych ofertach pacy (także w formie płatnych praktyk).W trakcie prezentacji odpowiedzieliśmy na pytania studentów dotyczące wskazówek jak najlepiej wykorzystać czas spędzonych na studiach. Dyskusja i wymiana doświadczeń była bardzo intrygująca i inspirująca dla obu stron.Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej współpracy i kolejne spotkanie, tym razem w terenie naszej budowy.

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
FIRMA ELEMONT WSPIERA ​​​​​​​ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
Elemont współpracuje z Zespółem Szkół Elektrycznych w Opolu od 2016 r.Pod koniec lutego br. Zespół Szkół Elektrycznych dostał wsparcie sprzętowe od naszej Spółki. Jest to o tyle istotne, że wyposażenie, które prekazaliśmy jest potrzebne w procesie właściwego przygotowania uczniów "Elektryczniaka" do egzaminów zawodowych. W 2017 roku współpraca firmy ze szkołą doceniona została przez Prezydenta Miasta Opola, który uhonorował ją tytułem „Partner Edukacji Zawodowej 2017”. Od sześciu lat firma Elemont wspiera nas pomocami dydaktycznymi oraz umożliwia naszym uczniom odbywanie praktyk zawodowych.Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu to najstarsza szkoła zawodowa Opola i jedna z najstarszych w regionie, jest spadkobiercą placówek oświatowych, które istniały w budynku szkolnym od czasów międzywojennych. Ciągłość kształcenia zawodowego, trwająca ponad 80 lat, stanowi wyróżnik tej szkoły i jej wspaniałą tradycję. 

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
POLITECHNIKA OPOLSKA ZACIEŚNIA WSPÓŁPRACĘ Z ELEMONT SP. Z O.O.
👉 Dzięki wsparciu firmy Elemont zmodernizowano dwa stanowiska w laboratorium metrologii na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

Zobacz naszą 🎬 z podpisania umowy z Politechnika Opolska 🤝

https://www.youtube.com/watch?v=9I7oca3rqME

👉 Opolska firma Elemont to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane które od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W tym czasie spółka uczestniczyła w zainstalowaniu mocy na poziomie ponad 7500 MW zarówno w energetyce konwencjonalnej, przy źródłach kogeneracyjnych jak i odnawialnych źródłach energii. Firma Elemont szczególną uwagę poświęca projektom w formule „pod klucz” budując instalacje energetyczne posiadające pozytywny wpływ na środowisko.👉 To właśnie dzięki wsparciu firmy Elemont zmodernizowano dwa stanowiska laboratorium metrologii na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. – Naszą rolą jest kształcenie, ale także współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Konkretne projekty, badania naukowe, które prowadzimy nie mogą być oderwane od rzeczywistości, muszą być implementowane. W zakresie współpracy z przemysłem ważna jest także wymiana doświadczeń – zaznacza prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
PONOWNIE NAKRĘCAMY SIĘ NA POMAGANIE
Ponownie nakręcamy się na pomaganie! ❤️🔵⚪🔴🟢🟡Dziękujemy wszystkim którzy wsparli tą charytatywną i ekologiczną inicjatywę, szczególnie w tym wyjątkowym roku. Za każdą nakrętkę i drobny plastik który wsparł akcję Fundację "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci".

🥰 W tegorocznej edycji 2020/2021 udało się zebrać łącznie 50 751, 50 kg plastiku, o wartości 43 544, 00 zł!

💞 Dziękujemy za Dyplom dla naszej firmy Elemont Sp. z o.o. 🤝. Od września ponownie włączamy się w akcję zbiórkową, która wspiera nieuleczalnie chore dzieci na Dolnym Śląsku.

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już ponad 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️#Elemont #EnergiawDziałaniu

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
WSPÓLNIE WYBIEGALIŚMY 252 875 zł
W tym roku udało się wspólnie wybiegać aż 252 875 zł, w wyjątkowej formule Bieg Firmowy - Remote Edition 🏃‍♂️🏃‍♀️

Cieszymy się że nasze drużyny: ⚡️ Pędzące Ampery ⚡️ Elemomocni ⚡️ Dziki Elektryk, dołożyły kilometry które wsparły leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Everest! 👏

Elemont Sp. z o.o. powoli przygotowuje się na kolejną edycję za rok!! 💪

#Całeżyciewbiegu 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂ gdy jest #EnergiaWDziałaniu!

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️

 

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
ELEMONT NAKRĘCIŁ SIĘ NA POMAGANIE
👉 Dziękujemy wszystkim którzy wsparli tą charytatywną i ekologiczną inicjatywę. Za każdą nakrętkę i drobny plastik który wsparł akcję Fundację "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci".

🥰 W tegorocznej edycji 2019/2020 udało się zebrać łącznie 38 810, 50 kg plastiku, o wartości 50 453, 65 zł!

💞 Dziękujemy za Dyplom i od września zaczynamy następną akcję zbiórkową, która wspiera nieuleczalnie chore dzieci na Dolnym Śląsku.

👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️

 

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE
📢 Twoja krew, moje życie! ❣️

Pracownicy Elemont, wspierają ogólnopolską akcję krwiodawstwa „Twoja krew, moje życie”! 👍

⚡️ W dniu dzisiejszym Elemontowi Krwiodawcy postanowili zasilić Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oddając krew.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie osoby przystępujące do akcji musiały przed wejściem przejść wstępną weryfikację polegającą na zmierzeniu temperatury i uzupełnieniu specjalnie przygotowanej ankiety.

💪 Dziękujemy wszystkim ochotnikom za dołączenie do tej honorowej akcji ❤️⚡️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! ⚡️#Elemont #energiaElemontu #EnergiawDziałaniu

 

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
AKCJA RENOWACJI DOMU DLA DZIECI „NADZIEJA”
⚡ W drugiej połowie lutego odbyła się akcja renowacji Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Jeleniej Górze.

Po raz kolejny udowadniamy jak wygląda Elemont - Energia w działaniu!

👌 Nasi Panowie: Jakub, Adam, Marcin, Adam, Tomasz, Dawid i Bronisław w zaledwie 3 dni odmalowali setki metrów kwadratowych powierzchni ścian i sufitów przeprowadzając przy okazji drobne prace remontowe.👏👏👏

Dzieciaki po feriach mogły zamieszkać w odświeżonych pokojach. Dla bezpieczeństwa mieszkańców w Domu "Nadzieja", zainstalowaliśmy czujniki czadu i gazu.

🖌🎨 Przy tej okazji, udało nam się również nawiązać współpracę z PPG Dekoral, firma przekazała na akcję litry farb, dzięki czemu nasze środki zostały przeznaczone na zakup proszków, szamponów, odżywek i artykułów gospodarstwa domowego dla ośrodka.👍

Dyrekcja, kadra a przed wszystkim podopieczni placówki są zachwyceni powstałym efektem, a my jesteśmy bardzo dumni i serdecznie dziękujemy kolegom za trud i pełne serce zaangażowania w akcję.

⚡️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! ⚡️

 

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW DLA DZIECI
⚡️ Zbiórka artykułów dla dzieci zakończona! 👍

W ostatnim tygodniu stycznia pracownicy Elemont gromadzili zabawki, ubrania, artykuły higieniczne, gry planszowe i wiele innych przedmiotów by wesprzeć podopiecznych Fundacji WeźPomóż.

Odzew był naprawdę duży, pracownicy z naszych oddziałów jak i z terenów prowadzonych budów organizowali się by sprawnie przekazać potrzebne rzeczy 😊 Celem zbiórki było przede wszystkim wsparcie podopiecznych fundacji poprze darowanie drugiego życia ulubionym przedmiotom, które są w bardzo dobrym stanie i które mogą sprawić radość kolejnym osobom. Wśród darów pojawiło się również wiele nowych przedmiotów.💓💓

Wczoraj, mimo deszczowej pogody, udało się wszystko przewieźć do magazynu Fundacji.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Fundacji Weźpomóż za ciepłe przyjęcie i wsparcie w przeprowadzeniu zbiórki.👍

Koledzy, koleżanki – dziękujemy za Wasze zaangażowanie i tak liczny odzew! 💪 😊👍

 

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
MOC ELEMONTOWYCH PREZENTÓW DLA TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO
 ⚡️🎅

Już jak co roku, 6 grudnia nasze #Mikołajki odwiedziły energetycznych uczniów 👨‍🎓👩‍🎓 z Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu z workiem pełnym Elemontowych prezentów.

🎁🎁🎁🎁🎁🎁

#Elemont #Elektryczniak #Mikołaj

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
WSPARCIE „ELEKTRYCZNIAKA” W WYJEŹDZIE DO USA – ODYSEJA UMYSŁU
⚡️ Elemont Sp. z o.o. wsparł "ELEKTRYCZNIAK" w udziale w 40. Światowym Finale Odysei Umysłu w USA.

👨‍🎓👩‍🎓 Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu uczestniczył w konkursie w Michigan State University Lansing (USA), gdzie zaprezentował się przed międzynarodowym jury.

💪 Odyseja Umysłu to program, którego założeniem jest wspieranie rozwoju kreatywnego i krytycznego myślenia.

👉 Relacja z fotogalerią pod linkiem: https://lnkd.in/gAadErq#Elemont

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
ŁAZIK NAGRODZONY! V MIEJSCE W ZAWODACH ŁAZIKÓW.
⚡ Jak już wspominaliśmy - Studenci Politechniki Opolskiej zajęli piąte miejsce na międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich - European Rover Challenge ERC2019.

🤖 Łazik skonstruowany przez Zespół Clever Kameleon budowany i udoskonalany jest od pięciu lat! W 2016 roku studenci politechniki zajęli 16. miejsce.

🤖 Rok temu 13. natomiast w tym, dzięki kolejnym ulepszeniom, ukończyli turniej na piątym miejscu.

🏅 27. września Zespół Clever Kameleon otrzymał za swój sukces nagrody od Dziekana - prof. dr hab. inż. Tomasz Boczara, Prorektora ds. studenckich i inwestycji - prof. dr hab. Krzysztof Malik oraz od sponsora - firmy Elemont, którą reprezentował Dyrektor Działu AKPiA - Jakub Kwiatkowski.#Elemont #PolitechnikaOpolska #ZasilElemont

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
 

⚡ 22 września odbył się Dzień bez Samochodu, który w tym roku przypadł na niedzielę, dlatego Elemont obchodził go odrobinę później.

🤸‍♀️🏂🚴‍♀️🛴🚲🚃 23 września, w poniedziałek, nasz zespół napędzany "energią w działaniu dla lepszego klimatu" podjął się wyzwania przemierzenia tras do pracy mierzących od 10 km do 490 km środkami lokomocji innymi niż samochód...

🤸‍♀️🏂🚴‍♀️🛴🚲🚃 Wykorzystaliśmy rowery, hulajnogi, rolki, pociągi oraz mięśnie własnych nóg ..💪 Wszystkim pracownikom gratulujemy zapału, pomysłowości oraz świetnej kondycji!

 

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
DZIEŃ TECHNIKA , DZIEŃ PRACOWNIKA – ODSŁONIĘCIE TABLICY ELEMONT W ZSZ W BRZEGU.
 

⚡ Choć uczniowie już odliczają dni do wakacji, my nadal aktywnie współpracujemy ze szkołami.

📆03. czerwca mieliśmy przyjemność gościć w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu podczas „Dnia Technika, Dnia Pracownika”.

🎉Uroczystość uświetniło odsłonięcie w hallu szkoły tablic pamiątkowych firm partnerskich. Nie mogło nas tam zabraknąć! (Polecamy zacząć przeglądanie tablic od prawego dolnego rogu 😉) ...

📚 Podczas wakacji zbieramy siły, aby od nowego roku szkolnego znów dzielić się z uczniami pasją do tego, czym na co dzień się zajmujemy.

 

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
ELEMONT Z MEDALEM IM. ANTONIEGO PLAMITZERA!
🏅Wyróżnienie przyznawane przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w tym roku otrzymał Elemont!

⚡️ Co trzeba zrobić, aby dołączyć do zacnego grona wyróżnionych?

Zobacz: https://lnkd.in/d2MRswQ#ZasilElemont #EnergiaElemontu #PolitechnikaOpolska #Elemont

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
MIKOŁAJKI W TECHNIKUM ELEKTRYCZNYM
🎁🎁🎁🎁🎁🎁Uczniowie Technikum Elektrycznego im. Tadeusza Kościuszki w Opolu byli w tym roku wybitnie grzeczni (choć równie wybitnie energetyczni) dlatego Elemontowe Mikołajki zostawiły im pod choinką mnogość prezentów!🎁🎁🎁🎁🎁🎁#MnogośćPrezentów #ZasilElemont #KtoByłGrzeczny?

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
LEKCJA 5 PRZEWODNIK ELEKTRYZUJĄCA NAUKA
📌 Lekcja 5 pt. "Jak się to buduje? - Elektrownie" za nami!Dziękujemy studentom 💁‍♂💁‍♀ Politechnika Wrocławska za tak liczne przybycie oraz prelegentom za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem👨‍🏫: Zbigniewowi Wiegnerowi, Tomaszowi Jakubowskiemu oraz Wojciechowi Wałachowi!Jeśli macie dodatkowe pytania odnośnie wykładów lub chcecie się dowiedzieć, kiedy odbędą się kolejne lekcje - piszcie na zasil@elemont.pl!Więcej zdjęć i informacji znajdziecie na naszym profilu Facebookowym 😄#ZasilElemont #PrzewodnikElektryzującaNauka #Elemont

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
ZIMOWA WYPRAWA ELEMONT W TATRY WYSOKIE
Elemont to miejsce doskonałe dla osób ambitnych, którzy lubią stawiać sobie wyzwania i umieją konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu. Przedstawiamy Pawła i Damiana, naszych Kierowników którzy poza pracą realizują swoje równie ambitne cele osobiste. Tym razem Panowie postawili sobie za wyzwanie – zdobyć najwyższy szczyt Orlej Perci w zimie. Sprawnie zorganizowali wyprawę. Priorytetem, jak we wszystkich działaniach podejmowanych przez pracowników firmy Elemont było osiągnięcie założonego celu przy zachowaniu bezpieczeństwa jego realizacji. Sponsorem wyprawy została firma Elemont, która chętnie wspiera ciekawe pomysły, integrację i rozwój pracowników, na wielu poziomach. Efekt? Ogromna satysfakcja i radość, dodatkowy bonus – aura pogoda na szczycie okazała się fantastyczna, trudy wspinaczki poszły w zapomnienie, a my możemy obejrzeć zdjęcia ukazujące panoramę Tatr ze szczytu jednej z najpiękniejszych gór w Polsce.

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
ELEMONT – ZŁOTY SPONSOR KONKURSU MISS OPOLSZCZYZNY
Już po raz kolejny Elemont został oficjalnym sponsorem konkursu Miss Opolszczyzny, to w nim zostaną wyłonione reprezentantki opolszczyzny do tytułu Miss Polski. Konkurs jest organizowany już od ponad 25 lat i jest uznawany za jedną z najbardziej prestiżowych imprez w kraju. W zeszłym roku finalistki konkursu Miss Opolszczyzny, a w szczególności Kamila Świerc – Miss Polski 2017, chętnie zaangażowały się w nasze projekty społeczne i bardzo skutecznie wsparły działania mające na celu rozwój edukacji zawodowej.

CSR

Staramy się regularnie i bardzo aktywnie inicjować oraz uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
 

5 kwietnia 2016 r zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy firmą a Zespołem Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, podpisane przez dyrektora Dariusza Dobrowolskiego i Prezes Zarządu Tomasza Sadowskiego. Zaowocowało to objęciem patronatu nad wszystkimi klasami w zawodzie technik elektryk i elektryk.Ustalone ramy współpracy dotyczą m.in.: organizowania staży, praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych dla uczniów branży elektrycznej, dzięki którym zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Ponadto nasza firma oferuje nabycie doświadczenia w innych działach takich jaki: Ofertowanie, Zakupy lub Projektowanie.

Dodatkowo umożliwiamy obserwowanie działań związanych z realizacją zleconych projektów poprzez organizowanie wizyt tematycznych uczniów i nauczycieli na terenie naszego zakładu.

Szansą rozwoju są również zajęcia oraz specjalistyczne kursy z branży elektrycznej zwiększające szanse uczniów na zatrudnienie.

Współpraca przewiduje także współorganizowanie szkoleń, kursów, staży i praktyk zawodowych dla nauczycieli w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w obszarze branży elektrycznej.

Mając na uwadze jak ważne dla efektywnej nauki jest dobre wyposażenie, nasza firma zobowiązała się doposażyć szkołę w sprzęt i pomoce naukowe niezbędne dla ośrodka egzaminacyjnego

 
Logo

EPC – realizacje „pod klucz”

Kogeneracje: silnikowe, turbinowe, nowoczesne kotłownie, OZE, IOS

PRZEJDŹ DO STRONY
Logo

Instalacje

usługi kompleksowych pakietów instalacyjnych

PRZEJDŹ DO STRONY
PL|EN|DE